Sosiaali- ja terveysministeriö, 6.8.2013, Dnro 2585/90/2013, Aila Puustinen-Korhonen

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

​Lausuttavana olevan luonnoksen mukaan esityksessä ehdotetaan lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain soveltamisalaa laajennettavaksi siten, että lain soveltamisalaan kuuluisivat myös lapsiin kohdistuneet pahoinpitelyrikokset.

Käytännössä tämä tarkoittaisi, että lapsiin kohdistuneiden pahoinpitelyrikosten selvittämisessä käytettäisiin samoja menettelytapoja ja henkilöstöä kuin seksuaalirikosten selvittämisessä nykyisin käytetään.

Yliopistolliset sairaanhoitopiirit vastaisivat tutkimusten järjestämisestä ja kustannusvastuu siirrettäisiin myös pahoinpitelyrikosten selvittämisen osalta kunnilta valtiolle. Näin toimitaan jo nykyisin seksuaalirikosten selvittämisen osalta. Ehdotettu rahoitusvastuun siirto kunnilta valtiolle esitetään tehtäväksi kustannusneutraalisti lisäämällä ensi vuoden valtion talousarviossa momentille 33.60.34  2,2 miljoonaa euroa ja vastaavasti sama määräraha vähennettäisiin momentilta 28.90.30 (valtion osuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen.)

Kuntaliitto pitää esitystä kannatettavana. Menettelytapojen yhdenmukaisuus ja kustannusvastuun siirto valtiolle parantavat lasten tasavertaista mahdollisuutta saada tarvitsemansa palvelut ja hoito eri puolilla Suomea. Ehdotettu muutos mahdollistaa myös tietojen vaihtoa koskevan 4 §:n säätelyn soveltamisen pahoinpitelyrikoksiin ja tältä osin oikeus tietojen vaihtoon laajenisi. Tämä parantaisi olennaisesti lapsen tarvitsemien tarkoituksenmukaisten palvelujen saamista ja lapsen eduntoteutumista.

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Tuula Haatainen
varatoimitusjohtaja

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveys

tags
Aila Puustinen-Korhonen

Etunimi
Aila
Sukunimi
Puustinen-Korhonen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2610
Kännykkä
+358 50 344 6884
Vastuualueet
  • lastensuojelu
  • lastensuojelun tutkimus ja kehittäminen
  • lastensuojelun tilastot
  • lapsiperheiden kotipalvelu
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Tilastoasiantuntijat