Sosiaali- ja terveysministeriö, 28.4.2014, Dnro 1851/90/2014, Päivi Koivuranta-Vaara

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi apteekkimaksuista annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliiton lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi apteekkimaksuista annetuin lain muuttamisesta.
 
Esitysluonnoksessa ehdotetaan apteekkimaksulain 1a ja 2 §: muuttamista siten, että apteekkimaksun perusteena olevasta liikevaihdosta tehtävissä vähennyksissä huomioitaisiin myös nikotiinikorvaushoitoon tarkoitetut valmisteet. Lakimuutos yhtenäistäisi vähennyksiä koskevaa säätelyä ja muutettaisiin se vastaaman nykyistä käytäntöä.

Kuntaliitolla ei ole huomauttamista eikä muutosehdotuksia hallituksen esitysluonnokseen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveys

Sami Uotinen
johtava lakimies,
sosiaali- ja terveystiimin esimies

tags