Ympäristöministeriölle, M.Holopainen, V. Valpasvuo, 25.10.2013, Dnro 3834/90/2013

Luonnos hallituksen esitykseksi laista ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä ja laiksi vesilain 18 luvun 3 §:n muuttamisesta

Laki ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä olisi uusi ja sillä selkeytettäisiin sääntelyä, joka koskee ympäristönsuojelun tietojärjestelmää. Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä muodostuisi nykyiseen tapaan tiedoista, jotka on tallennettu useiden eri viranomaisten sekä asiantuntija- ja tutkimuslaitosten ylläpitämiin tietojärjestelmiin ja rekistereihin. Näiden eri tietojärjestelmien ja rekistereiden tulisi ehdotetun lain mukaan olla yhteen toimivia. Tämä parantaisi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään kuuluvien tietojen hyödynnettävyyttä.

Lausunto

Kuntaliitto pitää esitystä ympäristönsuojelun tietojärjestelmälaiksi pääosin asianmukaisena ja perusteltuna.

Koska tallentaminen tietojärjestelmään voidaan tehdä myös konekielisenä tiedonsiirtona teknistä käyttöyhteyttä, ensisijaisesti rajapintapalvelua hyödyntäen, esittää Kuntaliitto tietojärjestelmälain 7 §:ään lisättäväksi seuraavan lauseen:

Mikäli kunta järjestää ao. rajapintapalvelun kunnalliseen tietojärjestelmään, valtakunnallisen ympäristöhallinnon tietojärjestelmän tulee noutaa tarvitsemansa tiedot kunnan rajapintapalvelusta.

Vastaava täydennys tulee Kuntaliiton mielestä lisätä myös valmisteltavana olevan uuden ympäristönsuojelulain 222 §:n viimeiseen momentin loppuun.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
yliarkkitehti

Vesa Valpasvuo
ympäristöasiantuntija

tags
Matti Holopainen

Etunimi
Matti
Sukunimi
Holopainen
kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2269
Kännykkä
+358 50 563 4622
Vastuualueet
  • maapolitiikka
  • kiinteistönmuodostus
  • kiinteistöverotus
  • paikkatiedot (GIS)
  • rekisterihallinto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö