Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle, Dnro 1287/90/2014, 29.4.2014, Tarja Hartikainen

Luonnos laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamiseksi

Lausunnolla olevan asetusluonnoksen taustalla ovat EU-lainsäädännön sianlihan tarkastusta koskevat muutokset. Asetusmuutoksessa ehdotetaan toimijoille joitakin helpotuksia yleisen elintarvikehygienia-asetuksen ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetusten vaatimuksista. Virallisesti tunnustetuissa valvotuissa pito-olosuhteissa kasvatettujen sikojen trikiinitutkimuksia voidaan vähentää tai ne voidaan jopa lopettaa kokonaan.

Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa itse asetusluonnoksesta, mutta Kuntaliitto on jo aikaisemmin keväällä elintarvikelain muutoksesta antamassaan lausunnossa (1219/90/2014) tuonut esiin ongelman, joka liittyy trikiinivapaiden pito-olosuhteiden toteamiseen kunnaneläinlääkäreiden toimesta.

Trikiiniasetuksen valvonta on osa eläintautienvalvontaa ja pito-olosuhteiden valvonnan tulee olla osa valtion varoista korvattavaa eläintautivalvontaa. Kunnista on esitetty huolta siitä, kuka vastaa kunnaneläinlääkäreiden trikiinivapaiden pito-olosuhteiden toteamiseen liittyvän koulutuksen kustannuksista. Valtion tulee huolehtia koulutuksen järjestäminen ja kustannusten korvaaminen siihen osallistuvien eläinlääkärien osalta.

Kuntaliitto muistuttaa, että meneillään olevan rakennepoliittisen ohjelman tavoitteena on vähentää kuntien kustannuksia ja velvoitteita.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveys 

tags
Tarja Hartikainen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Hartikainen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2478
Kännykkä
+358 50 373 8499
Vastuualueet
  • ympäristöterveydenhuolto
  • terveydensuojelu
  • elintarvikevalvonta
  • eläinlääkintähuolto
  • tupakkavalvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö
Lisätietoa

Työvapaalla 30.4.2020 asti