Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 3.11.2016, Dnro 1045/03/2016, Taina Väre

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maidontuottajille vuonna 2016

​Asetusluonnoksessa maidontuottajille ehdotetaan maksettavaksi Euroopan unionin varoista kokonaan rahoitettavaa poikkeuksellista mukautustukea. Tuen tavoitteena on vähentää markkinahäiriöistä maidontuottajille aiheutuvia taloudellisia haittoja. Komissio osoittaa jäsenvaltioille tätä tukea varten yhteensä 350 milj. euroa, josta Suomen osuus on noin 7,5 milj. euroa. Komission asetuksen mukaan jäsenvaltio voi myöntää ​Asetusluonnoksessa maidontuottajille ehdotetaan maksettavaksi Euroopan unionin varoista kokonaan rahoitettavaa poikkeuksellista mukautustukea. Tuen tavoitteena on vähentää markkinahäiriöistä maidontuottajille aiheutuvia taloudellisia haittoja. Komissio osoittaa jäsenvaltioille tätä tukea varten yhteensä 350 milj. euroa, josta Suomen osuus on noin 7,5 milj. euroa. Komission asetuksen mukaan jäsenvaltio voi myöntää kansallisesti rahoitettavaa mukautustukea täydentävää lisätukea, jonka määrä voi olla enintään 100 % mukautustuen määrästä. Esityksessä maidontuottajille ehdotetaan maksettavaksi lisätukea enintään 7,5 milj. euroa. Tämä maatalouden kriisitukeen liittyvä lisätuki budjetoidaan vuoden 2016 kolmannen lisätalousarvion yhteydessä.

Mukautustukea ja sen lisätukea maksettaisiin maidontuottajalle, jolla oli markkinointiin ostetun ja hyväksytyn lehmänmaidon tuotantoa tammikuussa 2017 ja joka tuotti vähentämisjaksolla (1.1.-31.5. 2017) vähintään 3% vähemmän lehmänmaitoa kuin viitejaksolla (1.1.-31.5. 2016). Tuki kannustaa siten tuotannon vähentämiseen. Asetusluonnoksessa on esitykset mukautustuen ja sen lisätuen tarkemmista myöntöperusteista ja tukiyksikkökertoimesta. Syyskuussa 2016 oli haettavana myös maidontuotannon vähentämistuki, jonka toteutus vastaa monelta osin mukautustukea. Vähentämistukea haki Suomessa 1020 maidontuottajaa. Vähentämistuen hakeminen ei estä mukautumistuen hakemista. 
 
Kuntaliitto pitää sekä aiemmin syksyllä haettavana ollutta vähentämistukea että nyt lausunnolla olevaa poikkeuksellista mukautustukea tarpeellisena, koska markkinahäiriöt ovat heikentäneet maatilojen maksuvalmiutta ja kannattavuutta ja vaikuttavat myös yrittäjien suunnitelmiin tuotannon jatkuvuudesta. Tukien toimeenpanossa tuleekin varmistaa, että tuet kohdentuvat ja parantavat tuotantoaan jatkavien maitotilojen taloudellista tilannetta.

Asetus tarkoittaa kuntien maaseutuviranomaisille tulevaa lisätehtävää, koska päätöksen lisätuesta tekee kunnan maaseutuviranomainen. Lakiesityksessä todetaan, että ”tuen myöntäminen voidaan hoitaa osana tukijärjestelmien toimeenpanoa ja kuntien käytettävissä olevien resurssien puitteissa”. Kunta on ollut myöntävä viranomainen vastaavien kriisitukien osalta vuosina 2010 ja 2015. Kuntaliitto korostaa, että jokainen annettu lisätehtävä kunnille, vaikkakin kertaluonteinen ja elinkeinon kannalta tärkeä asia, edellyttää, ns. normaalin päätöksenteon lisäksi mm. maaseutuviranomaisen asiaan perehtymistä ja asiakkaiden neuvontaa.  Se, että vähentämistuki ja mukautustuki eivät ole haettavissa ja käsiteltävissä samanaikaisesti, lisää sekä tuen hakijoiden neuvonnan että hakemusten käsittelyn ja päätöksenteon osalta ylimääräistä työtä maaseutuviranomaisille. Lisäksi neuvonnassa tulee varmistaa, että samantyyppisten tukien erot tulevat hakijoille selviksi. On tärkeää, että asetuksessa varmistetaan tukipäätöksen teon selkeys ja yksinkertaisuus ja joustavuus sekä yrittäjän että päätöksentekijän kannalta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
Johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Taina Väre
Erityisasiantuntija

tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri