Lausunto oikeusministeriölle 13.9.2013, dnro 2884/90/2013, Heikki Harjula

Perustuslain 25 §:n muuttaminen

Työryhmä ehdottaa perustuslain 25 §:n tarkistamista siten, että sen 2 momentissa säädettäisiin vaalipiirien vähimmäismääräksi yhdeksän ja enimmäismääräksi kaksitoista. Tämän lisäksi Ahvenanmaan maakunta muodostaisi edelleen oman vaalipiirinsä. Nykyisen perustuslain 25 §:n asettama vaihteluväli vaalipiirien lukumäärälle on kahdestatoista kahdeksaantoista. 

​Esitys säilyttäisi nykyisen vaalijärjestelmän olennaiset piirteet ennallaan. Tarkoituksena on ottaa vaalipiirijaossa huomioon alueilla tapahtunut väestökehitys. Lainsäätäjän nykyinen harkintavalta vaalipiirijaon muutoksissa kuitenkin supistuisi. Perustuslaki asettaisi nykyistä tiukemmat rajat vaalipiireistä säätämiselle vaalilaissa.

 

Kuntaliitolla ei ole huomauttamista työryhmän ehdotukseen.

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Arto Sulonen   
johtaja, lakiasiat 

Heikki Harjula
johtava lakimies

 

Lisää aiheesta

tags