Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle 20.10.2014, dnro 4567/90/2014, Karri Vainio​

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeet...

​Kuntaliiton lausunto: HE 131/2014 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015, aiheena Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeet sekä toimenpiteet kuntapalveluiden kustannusseurantaa koskevien tilastojen sekä terveyspalveluiden laatua kuvaavien julkisten rekistereiden laatimiseksi, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle 20.10.2014, dnro 4567/90/2014, Karri Vainio, löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta. 

tags