Sosiaali- ja terveysministeriö, 13.3.2014, Dnro 1026/90/2014, Päivi Koivuranta-Vaara

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista

​Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa asetusluonnoksesta, joka koskee Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisia suoritteita.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen menot katetaan pääosin valvonta- ja palvelutoiminnasta kerättävillä maksuilla.  Keskuksen suoritteet ovat julkisoikeudellisia suoritteita, joista perittävän maksun tulee vastata niiden tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia. Suoritteet perustuvat lääkelain, kemikaalilain, veripalvelulain sekä kudoslain määräyksiin.

Asetusluonnoksessa ehdotetaan lisättäväksi lainsäädännön muutoksista johtuvia uusia maksuja ja eräiden nykyisin maksuttomien suoritteiden muuttamista maksullisiksi. Lisäksi ehdotetaan maksujen korotuksia vastaamaan palvelun tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia.

Asetusmuutos toisi Fimealle noin 1.2 milj. euron lisätulot, joiden osuus sen kokonaisbudjetista on vajaat kuusi prosenttia. Suurin korotus kohdistuisi lääkevalmisteiden vuosimaksuun, jonka korotustarve liittyy EU:n lääketurvadirektiivin muutokseen ja sen kansalliseen implementointiin. Apteekeille asetusmuutoksesta koituvat kustannukset olisivat vähäiset
(noin 50 000 euroa/vuosi).

Kuntaliitolla ei ole asetusluonnokseen huomautettavaa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveys

Sami Uotinen
johtava lakimies,
sosiaali- ja terveystiimin esimies

tags