Maa- ja metsätalousministeriö, dnro 1234/03/2016, 20.1.2017, Paavo Taipale

Suomen Kuntaliiton esitys Alkutuotannon varautuminen - työryhmän jäseneksi

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta osallistua Alkutuotannon varautuminen 
- työryhmän työskentelyyn. Kuntaliitto nimeää edustajakseen maaseututoimenjohtaja Eeva Heikan, Etelä-Karjalan maaseututoimesta ja hänen varahenkilökseen pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervon Kuntaliitosta. 

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen  
johtaja,   
alueet- ja yhdyskunnat
 
Paavo Taipale
yhdyskuntatekniikan päällikkö

tags