Maa- ja metsätalousministeriö, dnro 1234/03/2016, 20.1.2017, Paavo Taipale

Suomen Kuntaliiton esitys Alkutuotannon varautuminen - työryhmän jäseneksi

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta osallistua Alkutuotannon varautuminen 
- työryhmän työskentelyyn. Kuntaliitto nimeää edustajakseen maaseututoimenjohtaja Eeva Heikan, Etelä-Karjalan maaseututoimesta ja hänen varahenkilökseen pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervon Kuntaliitosta. 

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen  
johtaja,   
alueet- ja yhdyskunnat
 
Paavo Taipale
yhdyskuntatekniikan päällikkö

tags
Vesa-Pekka Tervo

Vesa-Pekka Tervo

Pelastustoimen kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2353, +358 40 719 7150
Vastuualueet
  • pelastustoimi
  • varautuminen ja turvallisuus
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto