Sosiaali- ja terveysministeriö, 27.3.2013, Dnro 935/90/2013, Tero Tyni, Anu Nemlander

Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n esitys sairaankuljetustaksan tarkistamiseksi 1.5.2013

Suomen Kuntaliitto ry on saanut lausuntopyynnön koskien Suomen sairaankuljetusliitto ry:n esitystä sairaankuljetustaksan tarkistamiseksi. Esityksen mukaan sairaankuljetuksen taksaa korotettaisiin 1.5.2013 alkaen tai niin pian kuin mahdollista 11,05 prosentilla. Taksan korotusta perustellaan sairaankuljetusindeksin kokonaismuutoksella sekä työehtosopimuksen mukaisilla korotuksilla.

Kuntaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Sairausvakuutuslain 4 luvun 6 §:n mukaisesti sairaankuljetusajoneuvon korvaustaksa perustuu kuljetuksesta aiheutuviin kustannuksiin ja käytettävissä oleviin varoihin. Suomen sairaankuljetusliitto ry:n esitys 11,05 % korotuksesta on perusteltu palkkaohjelman mukaisilla korotuksilla, yleiskorotuksella (1.5.2013 alkaen), paikallisilla järjestelyerillä sekä muilla korotuksilla, joista viimeksi mainittu liittyy työtuomioistuimen päätökseen 126 (12/12, 2.11.2012).

1. palkkaohjelman mukaiset korotukset 60 tai 90 euroa per kk 2. yleiskorotus 1,2 % 3. paikallinen järjestelyerä 0,7 % 4. työtuomioistuimen päätös 2,56 %

Esityksessä on arvioitu edellä mainittujen tekijöiden 1-3 vaikutuksena yhteensä 5,9 prosentin kasvua henkilöstökustannuksiin. Tähän lisättynä kustannusindeksi muutos 2011/2012 4,5 prosentin sekä kohdan neljä kustannusvaikutus tekee yhteensä esitetyn 11,05 prosentin korotukseen kustannuksiin aikavälillä tammikuu 2012– toukokuu 2013. Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa laskelmaan, pois lukien se, että työtuomioistuimen päätöksen kustannusvaikutus on esityksessä arvioitu karkealla tavalla.

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
toimitusjohtaja

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali ja terveys

tags
Anu Nemlander

Etunimi
Anu
Sukunimi
Nemlander
Erityisasiantuntija, Tieto- ja taloustiimin esimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2612
Kännykkä
+358 50 563 6180
Vastuualueet
  • terveydenhuollon talous ja palvelurakenteet
  • kuntien kustannusvertailut
  • terveydenhuollon asiakasmaksut
  • kansainvälinen toiminta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Tieto- ja talous
Tilastoasiantuntijat