Onnettomuustutkintakeskus, 1.4.2014, Dno 1036/90/2014, Hannele Häkkinen

Teematutkinta lasten kuolemista

Onnettomuustutkintakeskus pyytää Kuntaliiton lausuntoa tutkintaselostusluonnoksesta Lasten kuolemat.

Tutkinnassa tarkasteltiin 0-17-vuotiaiden Suomessa tapahtuneita tapaturmaisia tai muutoin ei-luonnollisia kuolemantapauksia kolmen vuoden ajanjaksolla. Vuosina 2009-2011 menehtyi kaikkiaan 199 lasta tai nuorta. Eniten lapsia ja nuoria (74 kuolemaa) kuoli maaliikenteessä sattuneissa onnettomuuksissa. Itsemurhan teki 51 nuorta. 17 kuoli hukkumalla, 12 tukehtumalla, 5 tulipaloissa, 13 muissa tapaturmissa, 13 henkirikoksen uhrina ja 1 hoitokuolemassa. 13 tapauksessa kuolemanluokka oli määritelty epäselväksi. Erityisen suuri on nuorten itsemurhien määrä, jossa ei ole näkynyt hyvää kehitystä. Ongelmana näyttäisivät olevan mielenterveysongelmat, sosiaalinen syrjäytyminen, seksuaali-identiteetti ja kulttuuriimme sisältyvä parisuhdeongelmien väärä ratkaisumalli.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa lasten kuolemia koskevan tiedonkeruun ja hyödyntämisen kehittämistä. Samoin se suosittaa toimenpiteitä liikennekuolemien ja hukkumisten ehkäisemiseksi. Itsemurhien estämiseksi tulisi huolehtia mielenterveyspalvelujen resurssi-, sisältö- suunnittelu-, yhteistyö- ja tiedonkulkuvaatimusten parantamisesta.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan tulee viranomaisten välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua selventää ja parantaa, jotta lasten, nuorten ja perheiden ongelmia voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa ja tukea heidän voimavarojaan oikea-aikaisesti. Toimiva ja tehokas lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy edellyttää monialaista ja avointa tiedonsiirtoa ja yhteistyötä kaikilta asian parissa työskenteleviltä. Lapsen etu tulisi huomioida ensisijaisesti.

Kuntaliitto näkee perhekeskusten toiminnan kehittämistä suotavana, jotta laaja-alainen ja moniammatillinen yhteistyö toteutuu.

SUOMEN KUNTALIITTO                     

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö

Sami Uotinen
johtava lakimies

tags
Hannele Häkkinen

Etunimi
Hannele
Sukunimi
Häkkinen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2307
Kännykkä
+358 50 375 2164
Vastuualueet
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon EU-asiat
  • Rajat ylittävä terveydenhuolto
  • Tapaturmayhteistyö
  • Työterveyshuolto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi