Lausunto Valviralle 10.6.2014, Dnro 2170/90/2014b, Tarja Hartikainen

Valtakunnallinen terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2015-2019

​Terveydensuojelun valvontaohjelmassa on esitetty valvontavelvoitteiden keventämistä vähempiriskisiltä kohteilta. Ohjelmassa on nostettu esiin kohteita, joissa oleskelu on lyhytaikaista ja jotka eivät todennäköisesti aiheuta terveyshaittaa (luentosalit, kirkot, kirjastot, konserttisalit, bingohallit, parturit ja kampaamot yms.). Näiden kohteiden valvontaa tehtäisiin jatkossa vain valitusten perusteella ja vapautuvat resurssit voidaan käyttää kansanterveyden kannalta merkittävimpiin kohteisiin, jotka on valittu painopistealueiksi. Kuntaliitto pitää tätä lähestymistapaa erittäin kannatettavana ja rakennepoliittisen ohjelman mukaisena.

Terveydensuojelun valvontaohjelman painopisteet ohjelmakaudella ovat erittäin onnistuneita: vesihuollon erityistilannesuunnitelman laatiminen, laadukkaat sisäilmaselvitykset sekä terveydensuojeluviranomaisen antamat lausunnot, joissa arvioidaan toimintojen terveysvaikutuksia (esim. kaavat ja ympäristöluvat). Painopisteiden avulla kunnan terveydensuojeluviranomaiset parantavat osaamistaan ja keskittyvät kansanterveyden kannalta merkittäviin ja vaikuttaviin asioihin. 

Terveydensuojelun valvontaohjelma edellyttää valvontasuunnitelman laatimista teoreettisen valvontatarpeen mukaisesti. Kuntaliiton kanta on, että valvontasuunnitelmissa olisi hyvä näkyä teoreettinen laskennallinen valvontatarve, mutta kuntien on otettava käytettävissä olevat resurssit huomioon suunnitelmassaan. Epärealistiset suunnitelmat eivät vastaa tarkoitustaan. Koska osa valvontakohteista on poistettu suunnitelmallisen valvonnan piiristä, tämä antaa paremmat mahdollisuudet toteuttaa painopisteiden valvonta.

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015- 2019

Terveydensuojelun valvontaohjelma on lyhyt ja keskittyy olennaiseen. 

Myös valtakunnallisessa tupakkalain valvontaohjelmassa on esitetty valvonnan keventämistä. Suunnitelmallisen valvonnan piiristä on poistettu sellaiset kohdetyypit, joissa tupakointi on tupakkalain perusteella kielletty (savuttomat ravintolat, päiväkodit ja oppilaitokset yms.). Tupakkalain toteutumista voidaan valvoa näissä kohteissa muun ympäristöterveydenhuollon valvonnan yhteydessä. Tämä vastaa rakennepoliittisen ohjelman tavoitteita ja on erittäin kannatettava suuntaus.

Tupakkalain mukainen valvontaohjelma edellyttää suunnitelman kirjoittamista teoreettisen valvontatarpeen mukaiseksi. Kuntaliitto ei kannata epärealistisia suunnitelmia. Kunnan suunnitelmassa on hyvä näkyä teoreettinen valvontatarve, mutta suunnitelmista tulee laatia realistisia. Kuntaliitto pitää tupakkalain valvontaohjelmaa muutoin onnistuneena.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
yliarkkitehti

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveys

tags