Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle 27.9.2013, dnro 3486/90/2013, Marja Lahtinen, Päivi Väisänen-Haapanen

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2014, HE 112_2013 vp, OKMn hallinnonala

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2014 (HE 112/2013 vp), OKM:n hallinnonala

Lausunto ohessa pdf.tiedostona.

tags