Lausunto eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle 15.5.2014, dnro 2105/90/2014, Anneli Kangasvieri

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015 - 2018

​Lausunto 15.5. Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015 - 2018.

Lausunto ohessa pdf-tiedostona.

tags