Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 22.3.2017, Dnro 187/03/2017, P. Koivuranta-Vaara

Velvoitevarastoinnin lupa- ja ilmoitusmenettelyjä koskeva määräys sekä velvoitevarastointia koskeva ohje

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus pyytää lausuntoa velvoitevarastoinnin lupa- ja ilmoitusmenettelyjä koskevasta määräysluonnoksesta sekä erillisestä velvoitevarastointia koskevasta ohjeluonnoksesta, joiden on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2017.

Varastointivelvoite koskee lääketehtaita, maahantuojia sekä terveydenhuollon toimintayksiköitä. Niiden on ilmoitettava vuosittain Fimealle tiedot varastointivelvoitteen määrittelyä varten ja tarvittaessa päivitettävä tietoja myös kesken kalenterivuoden. Varastointivelvoitteen alittamiseen voi hakea lupaa Fimealta, joka voi myöntää luvan velvoitevarastointilain määrittelemien edellytysten mukaisesti.

Lausunnolle lähetetty määräysluonnos on kattava ja selkeästi laadittu. Se helpottaa ilmoitusten ja hakemusten laadintaa käytännössä. Erillinen ohje varastointivelvoitteen järjestämisestä erityistapauksissa on tarpeellinen ja tukee asianmukaista toimintaa. Lomakkeisiin Kuntaliitolla ei ole huomauttamista.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Päivi Koivuranta-Vaara
hallintoylilääkäri

tags