Lausunto ympäristöministeriölle 10.11.2021 ( (937/03.01.00/2021) Tommi Maasilta

Vesienhoitoasetuksen muutos

Yleiset näkökohdat luonnoksesta

Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa asetusluonnoksesta ja sen perustelumuistiosta.

Räjähdysaineiden ympäristönlaatunormit - lausuntonne tästä aiheesta

Kuntaliitto kannattaa ehdotusta asettaa kansalliset pohjaveden ympäristönlaatunormit räjähdysaineille TNT, RDX ja HMX.

Lausuntonne muista muutosluonnoksista

Kuntaliitto kannattaa myös pohjaveden laatunormien asettamista PFAS-yhdisteille.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Tommi Maasilta
ympäristöpäällikkö
 

 

tags
Tommi Maasilta

Tommi Maasilta

Ympäristöpäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2127, +358 44 558 5405
Vastuualueet
  • Kuntien ympäristöhallinnon seuranta ja kehittäminen
  • Ympäristönsuojelun lainsäädäntö, hallinto ja rahoitus
  • Ympäristön-, luonnon- ja vesiensuojelu
  • Ekologinen kestävyys