Lausunto ympäristöministeriölle 10.11.2021 ( (937/03.01.00/2021) Tommi Maasilta

Vesienhoitoasetuksen muutos

Yleiset näkökohdat luonnoksesta

Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa asetusluonnoksesta ja sen perustelumuistiosta.

Räjähdysaineiden ympäristönlaatunormit - lausuntonne tästä aiheesta

Kuntaliitto kannattaa ehdotusta asettaa kansalliset pohjaveden ympäristönlaatunormit räjähdysaineille TNT, RDX ja HMX.

Lausuntonne muista muutosluonnoksista

Kuntaliitto kannattaa myös pohjaveden laatunormien asettamista PFAS-yhdisteille.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Tommi Maasilta
ympäristöpäällikkö
 

 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!