EU:n erillisohjelmat

Liikenne, energiaverkot ja tietoliikenne

Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineellä rahoitetaan hankkeita, joilla rakennetaan puuttuvia yhteyksiä Euroopan energia-, liikenne- ja digitaaliseen infrastruktuuriverkostoon. Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitus vuosina 2014–2020 on noin 33 miljardia euroa.

Hankkeilla edistetään mm. puhtaampia liikennemuotoja ja ultranopeita laajakaistayhteyksiä sekä helpotetaan uusiutuvan energian käyttöä Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti. Hankkeiden valinnassa painotetaan eurooppalaista lisäarvoa tuovia hankkeita.

Rahoitus on jaettu kolmeen osa-alueeseen:

1. Liikenne - noin 26 miljardia euroa

Liikenteen alalla rahoitetaan pääosin EU-tason yhdeksää ydinverkkokäytävää, joista Suomeen ulottuvat Skandinavia-Välimeri sekä Pohjanmeri-Itämeri-ydinkäytävät. Lisäksi rahoitetaan muita prioriteetteja, kuten kestävät ja tehokkaat liikennejärjestelmät sekä liikennemuotojen yhteentoimivuus. Kunnat voivat olla mukana esimerkiksi liikenteen yhteishankkeissa, jos investointi on TEN-prioriteettien mukainen.

2. Energia - 5,85 miljardia euroa

Ohjelmalla integroidaan energian sisämarkkinoita, vähennetään energiariippuvuutta ja parannetaan energian toimitusvarmuutta. Uusiutuvan energian käyttöä pyritään helpottamaan ja samalla täyttämään Eurooppa 2020 -tavoitteita.

3. Digitaaliset verkot - 1,4 miljardia euroa.

Digitaalisten verkkojen rahoituksesta 170 miljoonaa euroa on varattu laajakaistahankkeille ja 970 miljoonaa euroa digitaalisille palveluinfrastruktuureille, jotka tukevat mm. julkishallinnon sähköisiä palveluja. Tietoliikenteen hankkeista saa tarkempia lisätietoja TEN-TELE-osion vuosittaisesta työohjelmasta komission verkkosivuilta. 

Verkkojen Eurooppa -ohjelmaa hallinnoi ja hakemukset hyväksyy Euroopan komissio yhdessä Euroopan innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) kanssa.

Verkotetut yhteisöt -aloite

Komissio käynnisti heinäkuussa 2014 Verkotetut yhteisöt -aloitteen (Connected Communities), jonka avulla alueita ja kuntia tuetaan laajakaistaverkkojen kehittämisessä. Aloitteen tavoitteena on seuloa ja tukea innovatiivisia laajakaistayhteyksien pilottihankkeita, joita voidaan toteuttaa uudelleen muualla EU:ssa. Aloitteessa kartoitetaan mahdollisia eurooppalaisia laajakaistahankkeita ja valitaan niiden joukosta kypsimmät hankkeet, joille ensisijaisesti tarjotaan teknistä apua Verkkojen Eurooppa -välineestä.

Aloitteeseen toivotaan hakemuksia paikallisilta, alueellisilta tai kansallisilta tahoilta, jotka ovat julkisia, puolijulkisia tai yksityisiä yhteisöjä. Kukin hanke on toteutettava yhdessä tai useammassa EU:n jäsenvaltiossa.

Lisää aiheesta:

Liikennevirasto: Verkkojen Eurooppa ja uudet tukiohjelmat

INEA: Connecting Europe Facility. Euroopan innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto

Euroopan komissio: Connecting Europe Facility. Tietoa ICT-hankkeista

​​​​​

Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat