EU:n erillisohjelmat

Maahanmuutto

EU-rahoitusohjelmakaudella 2014–2020 maahanmuuttoasioiden rahoitus hoituu Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (Amif) kautta. Rahastoa hallinnoi Suomessa sisäministeriö.

Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston EU-tason kokonaismääräraha ohjelmakaudella 2014–2020 on 3 137 miljoonaa euroa, josta suurin osa ohjataan jäsenvaltioiden kansallisiin ohjelmiin.

Kullekin jäsenvaltiolle rahastosta kohdennettavat varat muodostuvat perusosasta ja muuttuvasta osasta. Suomen kansallisen ohjelman määrärahan perusosa on 23,49 miljoonaa euroa. Lisäksi rahastosta on mahdollista saada erillistä rahoitusta tiettyjen erityistoimien toteuttamiseen sekä kiintiöpakolaisten vastaanottamiseen.

Rahaston tavoitteita ovat:
 

 • EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen, myös sen ulkoisen ulottuvuuden osalta
 • pakolaisten uudelleensijoittamisen tukeminen (kiintiöpakolaiset)
 • jäsenvaltioiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten tarpeiden mukaisen laillisen maahanmuuton tukeminen ja kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisen edistäminen
 • palauttamisstrategioiden kehittäminen
 • jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun ja vastuunjaon tehostaminen.

Lisää aiheesta:

Sisäasioiden EU-rahastojen verkkosivut. Sisäministeriö

Sisäministeriö: Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 2014-2020

 

Erja Horttanainen

Erja Horttanainen

EU-asiain päällikkö
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, KV-tiimi
+358 9 771 2528, +358 50 5252145
Vastuualueet
 • EU:n päätöksentekojärjestelmä ja toimintapolitiikat
 • EU:n alueiden komitea
 • Kuntaliiton EU-politiikka
 • Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi
Anu Wikman-Immonen

Anu Wikman-Immonen

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2532, +358 50 525 2874
Vastuualueet
 • maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka
 • työvoiman maahanmuutto sekä kiintiöpakolais- ja turvapaikkapolitiikka
 • EU:n maahanmuuttopolitiikka