Maaseudun kehittäminen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman julkinen rahoitus koko kaudelle on n. 8,2 mrd. euroa. Maaseudun kehittämisohjelmalla edistetään biotaloutta ja sen osana maatalouden kestävää ja eettisesti hyväksyttää harjoittamista, monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä sekä lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa.

Maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetaan mm. maatalouden investointi- ja aloitustukia, maaseudun yritystukia sekä maaseudun kehittämishankkeita.  

LEADER-toiminta tähtää paikallisten yhteisöjen ja yritysten vahvistamiseen elämänlaadun ja hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä elinkeinojen parantamiseksi. Kunnat ovat LEADER-toiminnan keskeinen yhteistyö- ja rahoittajataho. LEADER-osion toteutuksesta vastaavat paikallliset LEADER-ryhmät, jotka nimetään sen jälkeen kun komissio on hyväksynyt Suomen kehittämisohjelman.

Maaseutuvirasto MAVI vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä Suomessa. Maaseuturahaston rahoitusta kehittämisohjelman mukaiseen toimintaan voi hakea ELY-keskuksista ja paikallisista Leader-ryhmistä. 

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tavoitteena on tukea kalatalousalaa. ELY-keskusten kalatalousrahastosta myöntämällä rahoituksella tuetaan lähinnä elinkeinokalataloutta, mm. kalatalouden yritystoimintaan liittyviä investointi- ja kehittämishankkeita. Kalatalouteen voi saada tukea myös ELY-keskuksen muista rahoituslähteistä, esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen tai koulutukseen. 

Lisää aiheesta:

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Leader -toiminta

Euroopan kalatalousrahasto

Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri