Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma - Sivistyksen suunta 2030

Sivistyskunta mahdollistaa - yhteistyö, kumppanuudet ja verkostoituminen toimintatapana

Kunta vastaa jatkossakin alueensa sivistyspalveluista. Tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus ottaen kaikki ikäryhmät huomioon. Sivistyspalveluilla annetaan sisältöjä elämään ja tuetaan ihmisten kasvua ja kehittymistä.

Kuntia johdetaan ammatillisesti ja poliittisesti hyvässä yhteistyössä. Alueellisessa yhteistyössä korostuu kuntien välisen yhteistyön merkitys. Lisäksi kunta vahvistaa palveluitaan ja hyödyntää muiden toimijoiden osaamista monialaisessa verkostoyhteistyössä.

Yhdistykset ja järjestöt tarjoavat ihmisille mahdollisuuksia tehdä vaikuttavaa, hyvinvointia edistävää toimintaa yhdessä. Vapaa toiminta ja erilaiset alustat tarjoavat uudenlaisia aktiivisuuden mahdollisuuksia. Kunta voi omilla ratkaisuillaan tukea kuntalaisten sekä yhteisöjen toimintaa ja ottaa heidät kumppaniksi palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä.

Kuntaliiton sivistyspoliittiset tavoitteet

Sivistyskunnan toimintaedellytyksiä vahvistetaan, jotta voidaa turvata esimerkiksi perusopetuksen laatu ja tasa-arvoiset lähtökohdat joustavasti.

Sivistyspalvelujen hyvää yhteistyötä kuntien, kuntataustaisten organisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa kehitetään edelleen. Yksityiset toimijat täydentävät julkista palvelutarjontaa.

Kunnat ennakoivat, asettavat sivistyspalveluille strategisia tavoitteita sekä arvioivat tavoitteiden toteutumista säännöllisesti.

Sivistystoimen johtaminen edellyttää tiedolla johtamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokonaisuuksien ymmärtämistä.

Kunnissa vahvistuu toimialojen välinen yhteistyö ja kunnat hyödyntävät aktiivisesti alueellisen yhteistyön mahdollisuuksia.   

Yhteisten keskustelu- ja valmistelufoorumeiden avulla kunnat kehittävät yhdessä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa palveluitaan.  

Kuntaliitto toimii

Kuntaliitto toimii sen puolesta, että sivistyskunnan toimintaedellytyksiä ja laatua parannetaan turvaamalla väljyys toiminnan järjestämisessä, riittävä osaamistaso sekä resurssit.

Kuntaliitto järjestää sivistyspalveluiden johtajuutta tukevaa koulutusta.

Kuntaliitto kannustaa ja tukee kuntia yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa ja ylisektoraalisesti sivistyspalveluissa.

Kuntaliitto kehittää kuntien kanssa yhteistyössä sivistyspalvelujen vertailutietoja ja indikaattoreita ja tarjoaa välineitä esimerkiksi kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä vaikutusten arviointiin.

Kuntaliitto edistää yhteistyön, verkostoitumisen ja  kumppanuuden muotoja, joissa hyödynnetään myös digitaalisia mahdollisuuksia.

Kuntaliitto vaikuttaa kansallisella tasolla sivistys-, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen monialaisia yhteistyörakenteita koskevien linjausten valmisteluun.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!