Tutkimusohjelman johto ja ohjausryhmä

ARTTU2-ohjelman organisaatio

ARTTU2-ohjelman johto:

 • Tutkimusohjelman ohjelmapäällikkö: Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, Suomen Kuntaliitto, +358 50 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi
   
 • Ohjausryhmän puheenjohtaja: Jenni Airaksinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Suomen Kuntaliitto, +358 50 533 2002, jenni.airaksinen(at)kuntaliitto.fi
   
 • Ohjelmapäällikön varahenkilöArto Koski, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto, +358 50 542 9299, arto.koski(at)kuntaliitto.fi
   
 • Ohjausryhmän sihteeri: Miska Smolander, projektikoordinaattori, Suomen Kuntaliitto, +358 50 386 4128, miska.smolander(at)kuntaliitto.fi
   
 • Tutkimusohjelman tieteellinen johtaja: Pentti Meklin, emeritusprofessori, Tampereen yliopisto, pentti.meklin(at)uta.fi

ARTTU2-ohjausryhmä 2017-2018 (ohjelman päättymiseen asti):

PuheenjohtajaJenni Airaksinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Kuntaliitto

SihteeriMiska Smolander, projektikoordinaattori, Kuntaliitto

Esittelijä, ohjelmapäällikkö: Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, Kuntaliitto

ARTTU2-tieteellinen johtaja: Pentti Meklin, emeritusprofessori, Tampereen yliopisto

Muut jäsenet:

Markku Heinonen, kehitysjohtaja, Lappeenrannan kaupunki

(varajäsen Maria Ala-Siuru, kehityspäällikkö, Oulun kaupunki)

Mikko Ollikainen, kunnanjohtaja, Vöyrin kunta

(varajäsen Teijo Mäenpää, kunnanjohtaja, Säkylän kunta)

Heidi Rämö, kunnanjohtaja, Lempäälän kunta

(varajäsen Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, Hollolan kunta)

Matti Vatilo, rakennusneuvos, ympäristöministeriö

(varajäsen Olli Maijala, neuvotteleva virkamies, YM)

Anne-Marie Välikangas, finanssineuvos, valtiovarainministeriö

(varajäsen Eeva Mäenpää, lainsäädäntöneuvos, VM)

Saara Leppinen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö 

(varajäsen Timo A. Tanninen, finanssineuvos, STM)

Arto Koski, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

(varajäsen Antti Kuopila, erityisasiantuntija, Kuntaliitto)

Tarja Myllärinen, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat, Kuntaliitto

(varajäsen Terhi Päivärinta, johtaja, opetus ja kulttuuri, Kuntaliitto)

Arto Sulonen, lakiasiainjohtaja, Kuntaliitto

(varajäsen Henrik Rainio, vs. johtaja, kuntatalous, Kuntaliitto)

Jarkko Huovinen, johtaja, alueet ja yhdyskunnat, Kuntaliitto

(varajäsen Kauko Aronen, kaupunkitutkimuspäällikkö, Kuntaliitto)

Jari Rajanen, johtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö

Ohjausryhmällä on kaksi pääroolia: Ohjausryhmän tulee varmistaa, että tutkimusohjelmalle suunnitellut hyötytavoitteet tullaan saavuttamaan. Ohjausryhmä on myös vastuussa siitä, että tutkimusohjelma saa suunnittelun ja toteutuksen aikana tarvittavat määrät resursseja käyttöönsä. Ohjausryhmä tekee merkittävät päätökset koskien tutkimusohjelman tavoitteita, resursseja ja aikataulua. Ohjausryhmä kokoontuu kahdesta kolmeen kertaa vuodessa. Ohjausryhmässä on edustus kaikista tutkimusohjelmassa osallisina olevista tahoista: Kuntaliitto, vuosittain vaihtuvat kolme edustajaa tutkimuskunnista sekä tutkimusohjelmaa rahoittavat ministeriöt.

ARTTU2-osaprojektien asiantuntijaryhmät:

Tutkimusohjelma koostuu useasta osaprojektista, jolla kullakin on oma asiantuntijaryhmänsä. Asiantuntijaryhmät toimivat keskustelualustoina ja sparraajina osaprojekteille ja niiden tulosten hyödyntämiselle. Asiantuntijaryhmät kokoontuvat osaprojektien aktiivivaiheessa kahdesta kolmeen kertaa. Nimettyjen asiantuntijaryhmien jäsenet edustavat tutkimustahoja, tutkimuskuntia, ministeriöitä ja Kuntaliittoa.

ARTTU2-tutkimusohjelman sivut

centred-liftup
tags