Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi

Mitä osallistuva budjetointi on?

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. 

Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää monissa erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista. 

Tutustu tarkemmin osallistuvaan budjetointiin alla olevien linkkien kautta. 

Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa -opas

narrow

Osallisuus ja kuntalaislähtöiset palvelukanavat

narrow