Työkaluja ja lisätietoa saavutettavuudesta

Tämä lista sisältää linkkejä mikä vie eri kielisille sivulle..

 

Yleisesti saavutettavuudesta
Saavutettavuus ja digipalvelulain vaatimukset
eOppivan koulutuskokonaisuus
Varför tillgänglighet?
Vad menas med tillgänglighet. Vem är det till för? Vägledningen för webbutveckling.
Vanliga frågor om tillgänglighet
Finansministeriets sammanställning av frågor och svar
Tillgänglighetsdirektivet - SOU 2021:44
Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet har analyserat hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämnat nödvändiga författningsförslag.
Rätt från början – Ett projekt om universell utformning
Att göra rätt från början – att planera och bit för bit skapa ett samhälle utifrån människors olika behov och förutsättningar – borde vara en självklarhet men är det inte. En av huvudorsakerna är kunskapsbrist när det gäller Universell utformning.
Regeringens proposition RP 60/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
Projektet DigiKog – Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster
Digikog ska utveckla metoder för att implementera den nya ISO-standarden ISO 21801-1: Cognitive Accessibility – Part 1: General Guidelines. Utvecklingsarbetet utgår bland annat från Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, univer
Lag om tillhandahållande av digitala tjänster
Länk till uppdaterade versionen av digitjänstlagen (15.3.2019/306). Uppdaterade och redigerade texter, där ändringar som gjorts i en lag eller förordning har skrivits in i författningstexten.
Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1523
 
Accessibility in Government
This is for everyone: documenting how we're rebuilding inclusive digital services across the UK Government.
Välttämätön saavutettavuuden käsikirja
Siteimprovein julkaisu
Saavutettavuus ja avustava teknologia
Avustavan teknologian verstas Hämeen ammattikorkeakoulussa
Saavutettava viestintä verkossa ja somessa -webinaari
 
Saavutettava sisältö
Helsingin kaupungin opas (PDF)
Päämääränä laadukkaat digipalvelut
eOppivan koulutuskokonaisuus
Miksi saavutettavuus on tärkeää?
Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta
Digipalvelulain (15.3.2019/306) päivitetyt säädöstekstit, joissa lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset sisältyvät säädöstekstiin.
Hallituksen esitys HE 60/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta
Eficoden saavutettavuusopas
Lataa ilmainen ja tiivin digipalveluiden saavutettavusopas (PDF)
Inclusive Components
Accessible web interfaces. Piece by piece.
Being Accessible When Driving Website Traffic From Social Media
A potential issue is with many social media platforms that are not up to accessibility standards
Digital tillgänglighet
Introduktion till WCAG av Per Axbom

 

Blogikirjoituksia
Anteeksi, onko teillä hetki aikaa puhua saavutettavuudesta?
Palvelujen digitalisoituminen ja ikääntyvä väestö tuovat painetta verkkopalvelujen saavutettavuudelle ja helppokäyttöisyydelle. Johanna Koskela (Celia)
Viisi vinkkiä saavutettavampaan verkkosisältöön
Tässä on viisi vinkkiä, joiden avulla voit edistää helposti saavutettavuutta, jos tuotat sisältöjä verkkoon.
Mitä yhteistä on saavutettavuudella ja jakkaralla?
Saavutettavan verkkopalvelun voikin nähdä kolmen tukijalan varaan rakentuvana jakkarana. Jos yksi tukijalka puuttuu tai on huonosti tehty, jakkara ei pysy pystyssä.
237 painallusta myöhemmin
Hauskan tarinan taustalla on tutkittua tietoa suomalaisten julkisten verkkopalveluiden toimivuudesta (tai tässä tapauksessa toimimattomuudesta) tasavertaisesti kaikille käyttäjille.Jani Ruuskanen (VRK)
Mikä ihmeen saavutettavuusdirektiivi?
Saavutettavuusdirektiivi määrittää vähimmäisvaatimukset julkisen hallinnon verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle. Kirsi Ylänen (Celia)

 

Tarkistaa saavutettavuus
Siteimprove
Tanskalainen palvelu
Siteimprove
Dansk tjänst.
Attractive.ai
"UX-botti" joka tarkistaa myös saavutettavuusasiat
Web accessibility checker
Verktyg för att kontrollera webbtillgängligheten för webbsidor.
Wave Web Accesibility Tool.
Webaimin työkalu. Oman sivuston saavutettavuuden testaamiseen sopiva työkalu.
Tenon.io
Saavutettavuustestaustyökalu (osittain maksullinen)
axe: Accessibility for Development Teams
Tarjoo appeja saavutettavuustestaukseen
ANDI
ANDI (Accessible Name & Description Inspector) is a free tool to test web content for accessibility.
Accessibility Chrome Extension
Siteimproven Chrome-lisäosan
W3C Markup Validation Service
HTML-tarkistus. HTML-kontroll

 

Saavutettavuusseloste
Om tillgänglighetsutlåtandet
RfV info om tillgänglighetsutlåtande.
Tietoa saavutettavuusselosteesta
Jokaisen organisaation, jota lain saavutettavuusvaatimukset koskevat, on tehtävä verkkosivustoistaan ja mobiilisovelluksistaan saavutettavuusseloste ja laitettava se verkkosivuilleen.
On-line työkalu saavutettavuusselosteen tekemiseen
SiteImproven tarjoama työkalu jolla voit luoda saavutettavuusseloste.

 

Videot saavutettavaksi!
Videoiden ja podcastien tekstitys – 10 käytännön neuvoa
Kirjastokaistan vinkit
Miten tehdään kuvailutulkattu video?
Vastaus on melko yksiselitteinen: lisäämällä videoon kuvailutulkattu ääniraita.
Miten kuvailutulkkaus voi mennä pieleen?
Kokematon ja kouluttamaton kuvailutulkki voi tehdä tietämättään virheitä, jotka saavutettavuuden sijaan tekevät videosta entistä enemmän saavuttamattoman.
Miten huomioida saavutettavuus kuntien videoissa?
Kuntaliiton ohjeistaminen videoiden tekstitämisestä.
Amara.org
Pilvipohjainen työkalu tekstitykselle jossa on hyvää tuki monikieliselle
Automated translation in 40+ languages.
Transcription to English, Finnish and Swedish.
Amara.org
Molnbaserad tjänst för att skapa textning för webbvideo. Bra stöd fler att arbeta med flera språk.
Podcast accessibility
What can you do to improve the accessibility of your podcast?
Videoiden ja äänilähetysten saavutettavuus
AVI:n mainio kooste videoinen saavutettavuudesta
Hur gör vi webbvideo tillgänglig för fler?
Åsa Holmbergs bloggartikel med många tips och tankar om tillgänglig video på webben
Hur webbtillgängligheten ska beaktas i kommunernas videor
Kommunförbundets rekommendationer om textning av video.
Textning av videor och poddsändningar – 10 praktiska tips
Alla offentliga organisationer ska erbjuda textning av video- och audioinnehållet på sina webbplatser. Programmen måste göras tillgängliga inom 14 dygn från att de har publicerats, det vill säga senast då ska textningen finnas.
Tidsbaserad media (video och ljud)
Per Axboms genomgång av WCAG-kriterierna för video och ljud
Videoiden tekstitystyökalut vertailussa - Signum 2021:2
Mitä jokaisen videontekijän on syytä tietää tekstittämisestä? Miten löytää toimivin ja yksinkertaisin työkalu erilaisten ohjelmien viidakosta? Onko teknologia kehittynyt jo niin pitkälle, että tekstitys hoituu automaattisen puheentunnistuksen avulla? Täss

 

Saavutettavat asiakirjat
Four steps to an accessible PDF
Online tool for making accessible PDF-files
Kuinka teet saavutettavan PDF-tiedoston InDesignilla
Muuks Creative tekemä ohje.
Näin teet saavutettavan ja arkistokelpoisen PDF-tiedoston Word-tiedostosta
 
Saavutettavat asiakirjat verkossa
Koulutuksen käytännön ohjeet auttavat sinua tuottamaan saavutettavia asiakirjoja.
PDF-kollen
Gratis verktyg för att kontrollera pdf-filers tillgänglighet

 

Parempaa kieltä
Virkakieli
Virkakieli on yleisnimitys kielimuodolle, jota viranomaiset ja julkisten palvelujen tarjoajat käyttävät työtehtävissään.
Klarspråk i kommunen - en skrivhandledning
Eivor Sommardahl, klarspråkskonsult i projektet Rakt på sak, har samlat rekommendationer, exempel och regler för hur du kan göra din din text förståelig.
Klarspåk
Klarspråk står för myndighetstexter som är skrivna på ett språk som är tydligt och begripligt för de avsedda mottagarna, dvs. ett vårdat och enkelt språk med okomplicerad meningsbyggnad och klara samband mellan meningarna.

 

Ruuduntyökaluja
Jaws Screen Reader
Ruudunlukuohjelma Windows-alustalle. Skärmläsningsprogram för Windows.
Listening to the web, part three: working with screen readers
Let’s turn our attention towards learning about screen readers
MAGic® Screen Magnification Software
Program för att förstora innehållet på skärmen.
Microsoft Narrator
Microsoft Narrator on windows-alustalla toimiva Microsoftin kehittämä ruudunlukuohjelma. Microsoft narrator fungerar på Windows-datorer.
NonVisual Desktop Access (NVDA)
NVDA (NonVisual Desktop Access) on ilmainen ruudunlukuohjelma
VoiceOver
Applen VoiceOver on ruudunlukuohjelma Applen tuotteille
Why Screen Readers Are Essential for Website Accessibility
In order to enjoy access to websites and other digital media, many people with visual impairments rely on assistive technologies such as braille displays and screen readers
ZoomText
Program för att förstora text

 

Facebookryhmät ja sivuja
Verkkopalvelujen saavutettavuus
Verkkopalvelujen saavutettavuus on ryhmä, jossa jaetaan tietoa ja keskustellaan verkkopalvelujen saavutettavuudesta.
Tillgänglighetstruppen
En grupp för oss som brinner för att skapa ett tillgängligt digitalt samhälle.
Suomen Design for All
Design for All tarkoittaa sellaisia suunnitteluun liittyviä strategioita ja keinoja, joilla edistetään ympäristöjen, tuotteiden ja palveluiden käytettävyyttä, saavutettavuutta ja esteettömyyttä kaikille käyttäjille.
Webbriktlinjer
Tipsa och diskutera här hur man kan bygga en användbar och tillgänglig webb!

 

Uutiskirjeet
AVI:n uutiskirje saavutettavuudesta
Tilaa omaan sähköpostiin

 

Saavutettavuusteknologia
ARIA
Accessible Rich Internet Applications (ARIA) is a set of attributes that define ways to make web content and web applications (especially those developed with JavaScript) more accessible to people with disabilities.
Listening to the web, part one: thinking in accessibility
In my early days of working with the web, I heard the term “semantic HTML” and how it was the “correct” way to write HTML markup.
Listening to the web, part three: working with screen readers
Let’s turn our attention towards learning about screen readers
Listening to the web, part two: it’s all semantics
 
Tekstivastine Css:n avulla
Sivustolla www.omat.fi/ruusu/ruusu.php on käytetty tekstivastinetta, jolla kerrotaan mitä kuvassa näkyy. Tämä tekstivastine on piilotettu silmillä näyttöä katsottaessa, mutta ruudunlukuohjelma pystyy sen lukemaan.

 

Tallennetut webinarit, koulutukset, podcastit
Web Accessibility by Google
In this course you’ll get hands-on experience making web applications accessible. You’ll understand when and why users need accessibility. Then you’ll dive into the "how": making a page work properly with screen readers, and managing input focus (e.g. the
Saavutettavuuden perusteet -koulutus (VRK)
Mistä verkkopalveluiden saavutettavuudessa on kyse? Verkkopalveluiden käyttäjät ovat hyvin moninaisia ja heidän valmiutensa voivat vaihdella iän ja elämäntilanteen mukaan. Verkkopalveluiden ollessa saavutettavia yhä useampi voi käyttää niitä vaivatta.
Saavutettavien verkkopalveluiden hankinta (VRK)
Miten varaudumme saavutettavien verkkopalveluiden hankintaan? Miten ohjeistamme verkkosivujen toimittajaa saavutettavuudesta? Mitä meidän pitää ottaa huomioon saavutettavuudesta, kun tuotamme verkkopalveluumme sisältöä?
Koulutuksessa käymme läpi tär
Saavutettavien asiakirjojen toteuttaminen (VRK)
Uuden saavutettavuuslainsäädännön mukaisesti myös verkkopalveluun liitettävien toimisto-ohjelmilla tehtyjen asiakirjojen tulee olla saavutettavia. Varsinaiset vaatimukset ovat samoja kuin verkkopalveluiden saavutettavuudelle, mutta toteutustavat ovat eril
Hyvä virkakieli – Selkeytä lauseita ja virkkeitä
Tämän koulutuksen aiheena on hyvä virkakieli. Koulutuksessa keskitytään hankaliin lauseisiin ja virkkeisiin. Virkakieltä syytetään usein siitä, että se on paperinmakuista ja hankalaa, kaukana ihmisten käyttämästä oikeasta kielestä.
Väitteet ovat osit
Document Accessibility Course
Joka kuukauden ensimmäinen maanantai alkava on-line koulutus. Koulutus maksaa 125$. Kursen om hur man skapar tillgängliga dokument inleds den första måndagen varje månad. Utbildningen kostar 125$.
Päämääränä laadukkaat digipalvelut
 

 

Saavutettavuus somessa
Miten muokkaan kuvan vaihtoehtoista tekstiä Facebookissa?
Automaattisen vaihtoehtoisen tekstin avulla sokeille ja näkövammaisille voidaan antaa visuaalinen, kohteentunnistustekniikkaan perustuva kuvaus kuvasta. Voit korvata tämän tekstin tarkemmalla kuvan kuvauksella.

 

Saavutettavuuskoulutuksia
Introduction to Web Accessibility
The course is designed to take about 16-20 hours to complete for most people. It is listed as 4 weeks of 4-5 hours effort per week. It is self-paced so you can complete it in a shorter or longer time frame.
Päämääränä laadukkaat digipalvelut
eOppivan koulutuskokonaisuus
Saavutettavat asiakirjat verkossa
Koulutuksen käytännön ohjeet auttavat sinua tuottamaan saavutettavia asiakirjoja.
Saavutettavuus ja digipalvelulain vaatimukset
Tervetuloa oppimaan, mitä saavutettavuus tarkoittaa ja miten laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eli digipalvelulaki velvoittaa eri viranomaisia ja muita toimijoita huomioimaan saavutettavuuden digitaalisissa palveluissaan. Koulutuksen jälkeen sin
Digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster
 
Högklassiga digitala tjänster som mål
De offentliga tjänsterna digitaliseras i rask takt. Även lagstiftningen stöder förändringen. Lagen om digitala tjänster förpliktar myndigheterna att ge kunderna möjlighet att uträtta sina ärenden i en digital servicekanal. Den här kursen gör dig förtrogen

Lista päivitetty 2.7.2021.