Sähköpostilistat

Kuntaliitolla on kymmeniä sähköpostilistoja kuntien eri ammattiryhmille. Listoilla on jäseninä tuhansia kunta-alan ammattilaisia. Sähköpostilistoilla voidaan tiedottaa nopeasti ja tehokkaasti ajankohtaisista asioista, vaihtaa ajatuksia ja mielipiteitä sekä toteuttaa pikakyselyjä listan aihepiiriin liittyvistä asioista.

Lue lisää sähköpostilistoista:

Listoille liittyminen ja eroaminen

Osa sähköpostilistoista on avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille, osa on ammattiryhmien suljettuja listoja. Listoille voi lähettää viestejä suomeksi tai ruotsiksi.

Valitse sinua kiinnostava sähköpostilista ja liity jäseneksi tai pyydä että pääset mukaan listalle. Saat listapostin suoraan sähköpostiisi. 

Muista aina erota listoilta kun laitat sähköpostiisi automaattisen poissaolovastauksen, sillä automaattivastaus aiheuttaa helposti tuhansia tarpeettomia viestejä ja pahimmassa tapauksessa useiden sähköpostipalvelimien kaatumisen. Samoin muista aina erota listalta jos jostain syystä luovut listalla olevasta sähköpostiosoitteesta. Eroamisohjeet ovat yleensä listan kautta tulleiden viestin lopussa. Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Liitetiedostojen lähettäminen ei sallittua

Listoille ei saa lähettää liitetiedostoja. Liitetiedostot voivat aiheuttaa monenlaisia ongelmia: kaikki eivät välttämättä pysty käsittelemään liitettä. Liitetiedostot voivat olla kooltaan suuria. Koska virukset usein leviävät sähköpostiviestin liitteenä, voivat liitetiedostot herättää epäilyksiä vastaanottajien lisäksi myös viruksentorjuntaohjelmissa.

Jos on tarvetta lähettää tiedosto viestin liitteenä, valitse joku seuraavista tavoista:

  • Lähetä  liitteen sisältö tavallisena sähköpostiviestinä. Jos liite olisi korkeintaan parin sivun tekstitiedosto, voi sen hyvin lähettää tavallisena viestinä.

  • Lähetä liite vain niille, jotka sitä erikseen pyytävät. Laita listalle viesti, että liite on saatavissa, ja lähetä se niille jotka ilmoittavat haluavansa sen.

  • Tallenna liite www-palvelimelle ja ilmoita listalla osoite, jossa halukkaat voivat käydä hakemassa tiedoston.