Tilannekuvat, tutkimustieto ja selvitykset

Seuraa uudistuksen ajankohtaisia aiheita ja tutkittua tietoa

Kuntaliitto julkaisee kuukausittain ilmestyvää Muutoksen tilannekuva -ajankohtaiskatsausta. Tähän mennessä ilmestyneet sähköiset kirjeet:

2/2019 | 1/2019

11/2018 | 10/2018 | 9/2018 | 8/2018 | 7/2018 | 6/2018 | 5/2018 | 4/2018 | 3/2018 | 2/2018 | 1/2018

11/2017 | 10/2017 | 9/2017 | 8/2017 | 7/2017 | 6/2017 | 5/2017 | 4/2017 | 3/2017 | 2/2017 | 1/2017 

Voit tilata ajankohtaistiedotteen lähettämällä pyynnön muutostuen sähköpostiosoitteeseen. Mainitse tilauksessa nimesi, sähköpostiosoitteesi, organisaatiosi ja tittelisi. Tietoja käytetään vain Muutoksen tilannekuva -ajankohtaiskatsauksen postitukseen.​ Halutessasi voit erota jakelulistalta lähettämällä pyynnön samaan osoitteeseen.
 

Maakunnallistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikössä tehdään maakunnallisen sote-valmistelun tueksi maakunnittaisia tarkasteluja palveluista ja kustannuksista.

Maakunnallistuva sosiaalipäivystys -raportti 14.11.2018
Kuntaliitto keräsi sairaanhoitopiirien keskuskaupunkeihin 3/2018 lähetetyllä kyselyllä tietoa sairaaloiden yhteispäivystyksissä toteutetuista sosiaalipäivystyksen piloteista ajalla 2016-2018. Keskeiset havainnot ja kehittämisehdotukset on koottu tähän raporttiin.

Maakunnallistuva lastensuojelu 3. osaraportti 20.8.2018 (pdf)
Tietoja lastensuojelun järjestämisestä, asiakkuuksista, laitos- ja perhehoidon kustannuksista, väestöstä ja lastensuojelun valmistelutilanteesta maakunnittain

Maakunnallistuva lastensuojelu 2. osaraportti 13.6.2018 (pdf)
Maakunnittainen tarkastelu: Lastensuojelun henkilöstövoimavarat ohuimmat Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa

Maakunnallistuva lastensuojelu 1. osaraportti 14.5.2018 (pdf)
Maakunnittainen tarkastelu: Lapsen pahoinpitely- ja seksuaalirikosepäilyjen selvittäminen ja siihen liittyvät terveydenhuollon tutkimukset. Lastensuojelun kuntakyselyn 2017 syventävää tarkastelua, maakunnittainen tilanne ja jatkosuosituksia

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset euroa/asukas 
Taulukoissa on helppokäyttöisessä muodossa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä nettokustannuksia. Tietoja esitetään kunnittain, maakunnittain ja kuntakoon mukaan yhdisteltyinä sekä sairaanhoitopiireittäin ja erva-alueittain. Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannuksista per asukas on laskettu myös tarvevakioidut kustannukset.

Sairaanhoitopiirien osavuosi- ja vuosikatsaukset
Yhteenvetoon on koottu 20 sairaanhoitopiirin kysyntää, tuotantoa ja taloutta koskevia osavuosi- ja vuosikohtaisia seurantatietoja. Tiedot esitetään sairaanhoitopiireittäin ja erityisvastuualueittain.

Selvitys sairaanhoitopiirien ensihoidosta
Tulokset on esitetty vuoden 2017 erityisvastuualueiden mukaisesti ryhmiteltyinä
 

Uudistusten reaaliaikainen arviointitutkimus (REA) 

Uudistusten reaaliaikainen arviointitutkimus (REA) seuraa sote- ja maakuntauudistuksen sekä tulevaisuuden kunnan valmistelua 40 tutkimuskunnan näkökulmasta. REA on osa ARTTU2-tutkimusohjelmaa, joka jatkui vuoden 2018 alkukevääseen.

REA-julkaisuja:

Navigoivat kunnat 
Raportissa tarkastellaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa kuntien näkökulmasta

Mitä sote- ja maakuntauudistus merkitsee kunnille?
Raportti tarkastelee 40 kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden arvioita sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista omaan kuntaansa keväällä 2017

Kelluvat kunnat: sote- ja maakuntauudistus laittoi kunnat kellumaan
Tutkimusraportissa keskitytään arvioimaan uudistusten valmistelun tilannetta vuoden 2016 lopussa

Sote- ja maakuntauudistuksen lähtötilanteen kuvaus
Raportissa kuvataan uudistusten esivalmistelutilannetta vuonna 2016 erityisesti ARTTU2-kuntien näkökulmasta

tags