Smart & Clean

Smart & Clean -yhteistyöhankkeessa yhdistetään ekologiset sekä älykkäät ratkaisut. Tavoitteena on päästöjen vähäisyys, viihtyisä elinympäristö sekä sujuva arki digitalisaation sekä kiertotalouden avulla. Toteutettavissa projekteissa keskitytään muun muassa liikkumiseen, energiatehokkuuteen ja kestävään kulutukseen.

Verkostossa ovat mukana pääkaupunkiseudun kaupungit, yrityksiä sekä tutkimuslaitoksia. Yhteistyö luo pohjaa uusille tuotteille sekä palveluille, joiden avulla pääkaupunkiseudusta on tarkoituksena muuttaa vuoteen 2021 mennessä ekologisten ja älykkäiden ratkaisujen referenssialue. Yhteistyöhankkeella pyritään kansainväliseen huomioon ja testattuja smart- sekä cleantech-ratkaisuja halutaan viedä eteenpäin maailmalle.

Lue lisää: