Kuntaliiton vuosikertomus 2017

Kuntien ja tulevien maakuntien yhdyspinnat tehtiin näkyviksi: Kuntaliiton muutostuki lähtee asiakkaiden tarpeista

Tulevien maakuntien tehtävistä 90 prosenttia siirtyy maakunnille kunnilta. Siksi ei ole pikkujuttu, toimiiko kuntien ja maakuntien kesken työnjako vai ei.

Tämä on yksi syy, miksi Kuntaliitossa tehtiin paljon töitä kuntien ja alueiden muutostuessa vuonna 2017. Työn tuloksena on syntynyt useita seminaareja, oppaita ja ohjeistuksia, tietoiskuja sekä tapaamisia, henkilökohtaista neuvontaa unohtamatta.

– Maakunta- ja sote-uudistuksen muutostuki ei ole Kuntaliiton muusta toiminnasta erillinen asia, vaan asiantuntijoidemme perustyötä, jossa muutoksen synnyttämät haasteet priorisoidaan. On tärkeää, että uudistuksen synnyttämät kysymykset tunnistetaan, niistä otetaan koppi ja niihin reagoidaan konkreettisella tavalla, yhteysjohtaja Lauri Lamminmäki kiteyttää.

Lauri Lamminmäki

Koska maakunta- ja sote-uudistus on mittava ponnistus, tukea ja opastusta muutoksen keskellä tarjoaa moni muukin taho. Mikä on juuri Kuntaliiton muutostuen vahvuus?

– Kuntaliitto palvelee kuntia ja maakuntia. Suurin vahvuutemme on paikallistason reaalimaailman tuntemus. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että uudistuksen valtakunnallisessa valmistelussa huomioitaisiin, että niin kunnat kuin alueetkin ovat hyvin erilaisia keskenään. Pyrimme huomioimaan tämän myös kaikessa omassa palvelutoiminnassamme.

Vuoden 2017 aikana liitossa on mm. kerätty reaaliaikaista tietoa valmistelun tilanteesta eri maakunnissa. Alkuvuodesta julkaistiin Kuntatalouden jakoavain, jossa jokainen voi arvioida oman kuntansa taloustilannetta maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. Kuntaliiton asiantuntijat ovat tuottaneet erilaisia selvityksiä, keskustelualoitteita ja oppaita mm. tukipalvelujen järjestämiseen, maakuntakonsernin johtamiseen, tehtävien siirtoon ja sopimusten hallintaan liittyen.

Yhdyspinnat näkyviksi ja sen jälkeen toimiviksi

Yksi vuoden 2017 tavoitteista oli yhdyspintakysymysten nostaminen esiin ja laajempaan keskusteluun. Yhdyspinnoilla tarkoitetaan tehtäviä, vastuita ja asiakokonaisuuksia, joista ei päätä yksin kunta eikä maakunta, vaan ne pitäisi ratkaista yhdessä.

– Vuonna 2017 teimme töitä sen eteen, että maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa huomattaisiin ja hyväksyttäisiin laajasti se, että yhdyspinta-asiat on ratkaistava. Nyt tämä teema on alkanut lyödä läpi, ja on aika siirtyä konkretisointiin, eli yhdyspintojen tunnistamiseen eri toimialoilla. Vuonna 2019 alkaa toimeenpanon aika eli yhdyspintojen ratkaisun aika, erityisasiantuntija Antti Kuopila kuvaa.

Muutostukiaineistoja

Kuntaliitto tuotti materiaalia maakunta- ja sote-uudistuksen perustiedoista, esimerkiksi kuntien ja maakuntien tulevasta tehtävänjaosta.

Lue lisää kehittämistarinoita vuodelta 2017:

Sotea laajempaa hyvinvointia sparraamassa

Kiinteistövero uudistuu kuntien toiveesta

 

 

lateral-image-left
lateral-image-right
tags