Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 2016

Tämä selvitys koskee perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämistä Manner-Suomen kunnissa vuonna 2016, jolloin Manner-Suomessa on yhteensä 297 kuntaa. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut voi järjestää kunta tai yhteistoiminta-alue.

​Yhteistoiminta-alueiden vaihtoehtoisia organisointimuotoja ovat kuntayhtymä ja vastuukuntamalli. Vastuukuntamallissa yksi kunta hoitaa tehtäviä sopimuksen nojalla myös muiden kuntien puolesta. Kuntayhtymä on kuntien muodostama yhteenliittymä, jolle kunnat ovat luovuttaneet kunnallisia tehtäviä.

87 kuntaa järjestää perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut itse. Väestöstä 56 prosenttia asuu näissä kunnissa. Kunnassa sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaa yleensä perusturvalautakunta tai sosiaali- ja terveyslautakunta. Lautakunnan toimialaan voi kuulua sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä. Kunta voi esimerkiksi elinkaarimallin mukaisesti jakaa vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä myös useammalle toimielimelle.

Yhteistoiminta-alueita on yhteensä 63 ja niissä 210 kuntaa. Väestöstä 44 prosenttia asuu yhteistoiminta-alueilla.

Perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista vastaa 30 kuntayhtymää, joissa on yhteensä 125 jäsenkuntaa. Kuntayhtymä vastaa perusterveydenhuollon lisäksi kaikista sosiaalipalveluista tai osasta sosiaalipalveluja. Osa kuntayhtymistä vastaa vain perusterveydenhuollosta.

Vastuukuntamallin mukaisia yhteistoiminta-alueita on 33, ja niissä on mukana yhteensä 85 kuntaa. Vastuukunta vastaa oman kuntansa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Vastuukunta vastaa sopimuskuntien puolesta perusterveydenhuollon lisäksi kaikista sosiaalipalveluista tai osasta sosiaalipalveluja.  Osa vastuukunnista vastaa sopimuskuntien puolesta vain perusterveydenhuollosta.

Terveyskeskuksia on yhteensä 150, joista 87 on kuntien, 30 kuntayhtymien ja 33 vastuukuntien terveyskeskuksia. Alle 20 000 asukkaan terveyskeskuksia on 75 ja yli 20 000 asukkaan terveyskeskuksia on samoin 75.

Tietojen kokoamisessa on käytetty apuna Kuntaliiton verkostoja ja Kuntaliittoon tulleita ilmoituksia hallinnon muutoksista, kuntien ja yhteistoiminta-alueiden päätösasiakirjoja ja internet-sivustoja sekä muita käytössä olleita tietolähteitä. Selvitys ei sisällä lasten päivähoidon ja ympäristöterveydenhuollon hallintoa.

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
Mari Sjöholm

Etunimi
Mari
Sukunimi
Sjöholm
Tietopalvelusuunnittelija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2614
Kännykkä
+358 50 338 2502
Vastuualueet
  • sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoasiat
  • sairaanhoitopiirien ja suurimpien kuntien osavuosi- ja vuosikatsaukset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Tieto- ja talous
Twitter-tili