Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 2017

Tämä selvitys koskee perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämistä Manner-Suomen kunnissa vuonna 2017, jolloin Manner-Suomessa on yhteensä 295 kuntaa. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut voi järjestää kunta tai yhteistoiminta-alue.

​Yhteistoiminta-alueiden vaihtoehtoisia organisointimuotoja ovat kuntayhtymä ja vastuukuntamalli. Vastuukuntamallissa yksi kunta hoitaa tehtäviä sopimuksen nojalla myös muiden kuntien puolesta. Kuntayhtymä on kuntien muodostama yhteenliittymä, jolle kunnat ovat luovuttaneet kunnallisia tehtäviä.

83 kuntaa järjestää perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut itse. Väestöstä 53 prosenttia asuu näissä kunnissa. Kunnassa sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaa yleensä perusturvalautakunta tai sosiaali- ja terveyslautakunta. Lautakunnan toimialaan voi kuulua sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä. Kunta voi esimerkiksi elinkaarimallin mukaisesti jakaa vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä myös useammalle toimielimelle.

Yhteistoiminta-alueita on yhteensä 59 ja niissä 212 kuntaa. Väestöstä 47 prosenttia asuu yhteistoiminta-alueilla.

Perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista vastaa 31 kuntayhtymää, joissa on yhteensä 147 jäsenkuntaa. Kuntayhtymä vastaa perusterveydenhuollon lisäksi kaikista sosiaalipalveluista tai osasta sosiaalipalveluja. Osa kuntayhtymistä vastaa vain perusterveydenhuollosta.

Vastuukuntamallin mukaisia yhteistoiminta-alueita on 28, ja niissä on mukana yhteensä 65 kuntaa. Vastuukunta vastaa oman kuntansa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Vastuukunta vastaa sopimuskuntien puolesta perusterveydenhuollon lisäksi kaikista sosiaalipalveluista tai osasta sosiaalipalveluja. Osa vastuukunnista vastaa sopimuskuntien puolesta vain perusterveydenhuollosta.

Terveyskeskuksia on yhteensä 142, joista 83 on kuntien, 31 kuntayhtymien ja 28 vastuukuntien terveyskeskuksia. Alle 20 000 asukkaan terveyskeskuksia on 71 ja yli 20 000 asukkaan terveyskeskuksia on samoin 71.

Tietojen kokoamisessa on käytetty apuna Kuntaliiton verkostoja ja Kuntaliittoon tulleita ilmoituksia hallinnon muutoksista, kuntien ja yhteistoiminta-alueiden päätösasiakirjoja ja verkkosivuja sekä muita käytössä olleita tietolähteitä. Selvitys ei sisällä lasten päivähoidon/varhaiskasvatuksen ja ympäristöterveydenhuollon hallintoa.

Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
tags