Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 2019

Kuntaliitto on selvittänyt perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämistä Manner-Suomen kunnissa vuonna 2019, jolloin Manner-Suomessa on yhteensä 295 kuntaa. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut voi järjestää kunta tai yhteistoiminta-alue.

Yhteistoiminta-alueiden vaihtoehtoisia organisointimuotoja ovat kuntayhtymä ja vastuukuntamalli. Vastuukuntamallissa yksi kunta hoitaa tehtäviä sopimuksen nojalla myös muiden kuntien puolesta. Kuntayhtymä on kuntien muodostama yhteenliittymä, jolle kunnat ovat luovuttaneet kunnallisia tehtäviä.

74 kuntaa järjestää perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut itse. Väestöstä 48 prosenttia asuu näissä kunnissa. Kunnassa sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaa yleensä perusturvalautakunta tai sosiaali- ja terveyslautakunta. Lautakunnan toimialaan voi kuulua sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä. Kunta voi esimerkiksi elinkaarimallin mukaisesti jakaa vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä myös useammalle toimielimelle.

Yhteistoiminta-alueita on yhteensä 59 ja niissä 221 kuntaa. Väestöstä 52 prosenttia asuu yhteistoiminta-alueilla.

Perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista vastaa 33 kuntayhtymää, joissa on yhteensä 160 jäsenkuntaa. Kuntayhtymä vastaa perusterveydenhuollon lisäksi kaikista sosiaalipalveluista tai osasta sosiaalipalveluja. Osa kuntayhtymistä vastaa vain perusterveydenhuollosta. 

Vastuukuntamallin mukaisia yhteistoiminta-alueita on 26, ja niissä on mukana yhteensä 61 kuntaa. Vastuukunta vastaa oman kuntansa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Vastuukunta vastaa sopimuskuntien puolesta perusterveydenhuollon lisäksi kaikista sosiaalipalveluista tai osasta sosiaalipalveluja. Osa vastuukunnista vastaa sopimuskuntien puolesta vain perusterveydenhuollosta.

Terveyskeskuksia on yhteensä 133, joista 74 on kuntien, 33 kuntayhtymien ja 26 vastuukuntien terveyskeskuksia. Alle 20 000 asukkaan terveyskeskuksia on 67 ja yli 20 000 asukkaan terveyskeskuksia on 66.

Tietojen kokoamisessa on käytetty apuna kuntien ja yhteistoiminta-alueiden päätösasiakirjoja ja verkkosivuja, Kuntaliiton verkostoja ja Kuntaliittoon tulleita ilmoituksia hallinnon muutoksista. Selvitys ei sisällä lasten päivähoidon/varhaiskasvatuksen ja ympäristöterveydenhuollon hallintoa.

Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
Tarja Myllärinen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2602
Kännykkä
+358 50 596 9866
Vastuualueet
  • yksikön johtaja
  • sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
  • sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto
  • sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Twitter-tili
tags