Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen

Uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät muut lainmuutokset ovat tulleet pääosin voimaan 1.4.2015. Tässä yhteydessä myös lastensuojelulakiin on tehty huomattavia muutoksia. Kuntaliitto on julkaissut asiaa koskevan yleiskirjeen (9/2015) 25.6.2015.  

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä jakoi uudistuksen kolmeen vaiheeseen. Sosiaalihuollon yleislain uudistaminen muodostaa lainsäädäntöhankkeen ensimmäisen vaiheen, toisessa vaiheessa läpikäydään sosiaalihuollon erityislait ja kolmannessa vaiheessa keskitytään rajapintakysymyksiin.

Erityislainsäädännön osalta on parhaillaan meneillään vammaislainsäädännön uudistamisen valmistelutyö.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

tags
Sami Uotinen

Etunimi
Sami
Sukunimi
Uotinen
Johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2623
Kännykkä
+358 50 341 3349
Vastuualueet
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet