Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen

Uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät muut lainmuutokset ovat tulleet pääosin voimaan 1.4.2015. Tässä yhteydessä myös lastensuojelulakiin on tehty huomattavia muutoksia. Kuntaliitto on julkaissut asiaa koskevan yleiskirjeen (9/2015) 25.6.2015.  

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä jakoi uudistuksen kolmeen vaiheeseen. Sosiaalihuollon yleislain uudistaminen muodostaa lainsäädäntöhankkeen ensimmäisen vaiheen, toisessa vaiheessa läpikäydään sosiaalihuollon erityislait ja kolmannessa vaiheessa keskitytään rajapintakysymyksiin.

Erityislainsäädännön osalta on parhaillaan meneillään vammaislainsäädännön uudistamisen valmistelutyö.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

tags