Sote-tilastoja ja selvityksiä

Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset

Suurten ja keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset

Toinen

3

Otsikko 4

Kuvausteksti tähän