TE-palvelut 2024 -uudistus

Strateginen kokonaiskuva digitaalisista palveluista ja tietojärjestelmistä TE-palvelut 2024 -uudistuksessa

TE-palvelut 2024 -uudistuksessa on tärkeää varmistaa tiedon liikkuminen ja luoda edellytykset nykyistä vahvemmalle tiedolla johtamiselle sekä sujuvalle digitaalisten palveluiden käyttämiselle sekä henkilöstön työssä että asiakkaiden palvelupoluilla.

Kuntaliiton yhdessä Futurice Oy:n ja sidosryhmien kanssa laatima kokonaiskuva ja tiekartta tukevat kuntia uudistukseen valmistautumisessa. Dokumentti jakautuu neljään osaan: lähtökohtia digitaalisten palvelujen valmisteluun, palvelupolkukuvaus, tiekartta kuntien valmistelun tueksi sekä yhteenveto ja ehdotuksia jatkoselvityksen kohteiksi.

Palvelupolulla kuvataan esimerkin kautta, mistä osista työllisyyspalveluiden asiakkaan palvelupolku voi muodostua ja mitä tiedon liikkumisen ja tiedolla johtamisen tarpeita sen eri vaiheisiin liittyy. Tiekartalle on tuotu konkreettisia askeleita, joita valmistelutyössä voidaan ottaa niin kunnan omassa toiminnassa kuin yhteistyössä valtion toimijoiden kanssa.

Materiaalin on tarkoitus olla yleistajuinen ja helposti lähestyttävä aineisto, jolla voi tutustua TE-uudistukseen digitalisaation näkökulmasta. Tiekarttaa päivitetään valmistelun edetessä ja tiedon karttuessa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!