Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunto 123:

Verotulojen viivästymisestä maksettavien korvausten käsittelystä kuntien kirjanpidossa

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin (1704/2009, 36 b §) tehdyn muutoksen perusteella vuonna 2020 toteutetuista verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista johtuvaa kuntien arvioitua verotulojen viivästymistä vastaava euromäärä maksetaan kunnille vuonna 2020.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut oma-aloitteisen lausunnon verotulojen viivästymisestä maksettavien korvausten käsittelystä kuntien kirjanpidossa.

Kuntajaoston lausunnon mukaan vuonna 2020 kunnille maksettava korvaus verotuksen maksujärjestelyistä johtuvasta verotulojen viivästymisestä kirjataan kuntien kirjanpidossa tuotoksi vuonna 2020. Korvaus sisällytetään valtionosuuksien ryhmässä esitettäviin verotulomenetysten kompensaatioihin. Viivästyskorot eivät aiheuta erillisiä kirjauksia kirjanpitoon. Vuonna 2021 valtionosuudet kirjataan tilitysten ja päätösten mukaan suoriteperustetta vastaavalla tavalla.

Lue kuntajaoston lausunto 123 kokonaisuudessaan täältä.

 

tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta