Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskut

Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskut ovat toimittajalta saatavia laskuja, jotka kohdistuvat hankittuun tuotteeseen, investointiin tai palveluun.  

Ostolaskujen julkisuus 

Ostolaskut ovat lähtökohtaisesti julkista viranomaisen tietoa, ja siksi niistä saatetaan tehdä tietopyyntöjä. Ostolaskudatassa voi kuitenkin olla salassapidettävää tietoa ja toiminimiä koskevia henkilötietoja. Nämä tiedot on poistettava aineistoa toimitettaessa. 

Ostolaskujen avaaminen eli julkaiseminen 

Ostolaskudatan avaamisessa laskujen sisältöön liittyviä kenttiä julkaistaan määrämuotoisena tietueena esimerkiksi avoindata.fi-sivustolla. Avattavia kenttiä ovat mm. toimittajan nimi ja y-tunnus, laskun summa ja kirjanpidon tilinumero. Kuntaliiton suosituksessa on määritelty avattavat kentät. 

Ostolaskudatan avaaminen on kunnille ja kuntayhtymille vapaaehtoista. Datan avaaminen voi kuitenkin olla hyödyllistä: se edistää kunnan avoimuutta ja vahvistaa siten demokratiaa sekä tukee kunnan kustannustietoista toimintatapaa. Ostolaskudatan avaaminen kunnan taloushallinnon järjestelmistä helpommin käytettävään muotoon ja kenen tahansa ulottuville voi edesauttaa myös kunnan oman toiminnan suunnittelua ja johtamista. 

Mitä ostolaskudatan avaaminen tarkoittaa ja keille siitä on hyötyä


Miksi ja miten Porvoo ja Lappeenranta avasivat ostolaskudatansa

 


Mitä tietosuojalaki ja julkisuuslaki sanovat ostolaskudatan avaamisesta?
 


Lue lisää:

Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohje

Tietopyyntöön vastaaminen & kuntien ostolaskujen ja muiden asiakirjojen julkisuus

tags