Vaikuttaako koronatilanne kuntien tilinpäätösten käsittelyyn?

Poikkeuksellinen tilanne ei vaikuta kunnan tilinpäätöksen käsittelyaikatauluun eli kunnan tilinpäätös tulee käsitellä kunnanhallituksessa maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Valtuustossa tilinpäätös tulee käsitellä kesäkuun loppuun mennessä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto ei voi myöntää lisäaikaa tilinpäätöksen laadintaa varten. Hallitus voi kuntalain mukaan kokoontua myös sähköisesti. Lue enemmän toimielinten kokoontumisesta ja sähköisestä kokousmenettelystä täältä:

Tilinpäätös tulee lisäksi allekirjoittaa. Nyt poikkeusaikana koronaviruksen takia kokoukset järjestetään pääsääntöisesti sähköisesti, jolloin mm. tilinpäätöksen allekirjoittaminen ei ole fyysisesti mahdollista kokouksen aikana. Tällöin on mahdollista hankkia allekirjoitukset jälkikäteen, esimerkiksi käymällä tietyssä paikassa allekirjoittamassa, dokumentin voi lähettää postitse allekirjoitettavaksi tai joku henkilö voi kiertää keräämässä allekirjoitukset osallistujilta.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan yleisohjeen mukaan kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätös voidaan myös allekirjoittaa sähköisesti. Allekirjoittamisessa tulee ottaa huomioon laki (13/2003) sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa ja laki vahvasta sähköisestä tunnistautumisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009). Kirjanpitolautakunta suosittelee lausunnossaan KILA 1899/2012 vahvaa tunnistautumista.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.