Tarjolla maksuttomat Talous-l- ja Ky-talous-l-sähköpostilistat

Kuntatalouden sähköpostilistat

sähköpostilistat

Talous-l-sähköpostilista

Talous-l on kuntien taloudesta vastaaville tarkoitettu sähköpostilista. Sähköpostilistan avulla voimme tiedottaa kuntatalouteen liittyvistä asioista nopeasti.

Lisäksi taloudesta vastaavat voivat käyttää sähköpostilistaa keskinäiseen keskusteluun sekä tietojen ja mielipiteiden vaihtoon.

Palvelun tarjoajana on Suomen Kuntaliitto ja palvelua ylläpitää kuntatalousyksikkö.

Talous-sähköpostilistalle voi lähettää viestejä ainoastaan listalla olevat.

Listan osoite on Talous-l@listserv.kuntaliitto.fi  Tähän osoitteeseen lähetetyt viestit menevät kaikkien listalla olevien sähköpostiosoitteeseen.

Voit liittyä listalle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: talous-l-join@listserv.kuntaliitto.fi

Voit erota listalta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: talous-l-leave@listserv.kuntaliitto.fi

Kytalous-l-sähköpostilista  

Kytalous-l on kuntayhtymien taloudesta vastaaville tarkoitettu sähköpostilista. Sähköpostilistan avulla voimme tiedottaa kuntatalouteen liittyvistä asioista nopeasti ja tehokkaasti. Lisäksi taloudesta vastaavat voivat käyttää sähköpostilistaa keskinäiseen keskusteluun sekä tietojen ja mielipiteiden vaihtoon.

Palvelun tarjoajana on Suomen Kuntaliitto ja palvelua ylläpitää kuntatalousyksikkö.  

Talous-sähköpostilistalle voi lähettää viestejä ainoastaan listalla olevat.

Listan osoite on Kytalous-l@listserv.kuntaliitto.fi Tähän osoitteeseen lähetetyt viestit menevät kaikkien listalla olevien sähköpostiosoitteeseen. 

Voit liittyä listalle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: kytalous-l-join@listserv.kuntaliitto.fi

Voit erota listalta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: kytalous-l-leave@listserv.kuntaliitto.fi 

Voit myös lähettää listalle liittymis- tai eroamispyynnön Tuija Valkeiselle osoitteeseen tuija.valkeinen@kuntaliitto.fi tai Riitta Nevasolalle osoitteeseen riitta.nevasola@kuntaliitto.fi 

tags