Kunnan tukena talouden arvioinnissa

Kuntatalouden terveystarkastus

Kuntatalouden terveystarkastus

”Kuntatalouden terveystarkastus antoi tiiviissä muodossa luottamushenkilöille ja johtoryhmälle peruskäsityksen siitä miten kunta vertautuu muihin kuntiin. Erityisen hyödyllistä oli kun Kuntaliiton asiantuntija kävi tiedot läpi valtuutettujemme kanssa”. Jussi Sallinen, talousjohtaja, Nurmes.

Kuntatalouden terveystarkastus on Kuntaliiton uusi tuote, jonka avulla kunnan taloutta ja elinvoimaisuutta arvioidaan useiden muuttujien näkökulmasta. Muuttujilla havainnollistetaan paitsi kunnan omaa kehitystä myös sen sijoittumista verrattuna muihin kuntiin. Analyysi perustuu tuoreimpiin tilastotietoihin ja Kuntaliiton asiantuntijoiden havaintoihin ja näkemyksiin. Analyysia peilataan kunnan omiin näkemyksiin kunnan talouden tilasta ja tulevaisuudesta.

Lisäksi kunnalle tehdään tarvittaessa tämän hetken arvioon sekä kuntatalousohjelmaan ja muihin ennusteisiin perustuen analyysi kunnan lähivuosien kehityksestä.

Talouden terveystarkastuksen osakokonaisuudet

1.Talouden nykytilanteen arviointi

Kunnan kehitystä arvioidaan viimeisten viiden vuoden ajalta tuoreimpiin saatavilla oleviin tilastotietoihin perustuen. Kunnan tunnuslukuja verrataan muihin kuntiin ja kunnan vertailussa saamaa sijoitusta havainnollistetaan liikennevaloin.

Tunnuslukuvertailut kuvaavat talouden tilaa useasta eri näkökulmasta, kuten kunnan demografinen ja sosioekonominen tila ja kehitys, veropohja ja tuloslaskelma, rahoituksen riittävyys ja kestävyys, kustannustaso, kriisikuntakriteerit sekä talouden konsernitarkastelu.

2. Luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon haastattelut

Haastattelut täydentävät ja syventävät tilastoaineistoa sekä luovat pohjaa tarkastuksen johtopäätöksille ja mahdollisille suosituksille.

Haastatteluissa käsitellään mm. alueellista yhteistyötä, palveluverkon toimivuutta sekä kunnan vahvuuksia ja heikkouksia.

3. Tarkastustulosten esittely virkamiesjohdolle ja valtuustolle paikan päällä

Tarkastustulokset, mahdollisine suosituksineen, esitellään kunnan valitsemalle kohderyhmälle, esimerkiksi valtuustolle etukäteen sovittuna ajankohtana.

4. Kunnan talouden kestävyys jatkossa

Kunnan talouden nykytilanteen kuvausta ja arviointia täydentämään kunta voi tilata kuntatalousyksikön analyysin kunnan talouden tulevaisuuden kehitysnäkymistä, haasteista ja mahdollisuuksista.

Analyysi sisältää keskipitkän aikavälin ennusteen kunnan talouden kehityksestä ja kestävyydestä perustuen viimeisimpiin ennusteisiin demografian, työllisyyden ja talouden kehityksestä.

Kehitysnäkymäanalyysista voidaan sopia jo tarkastuksen käynnistyessä.

Tilaukset ja hinnoittelu

Kuntatalouden terveystarkastus tehdään Kuntaliiton asiantuntijoiden toimesta. Yksityiskohtaisesta sisällöstä sovitaan aina kunnan kanssa erikseen. Perusmuotoisen terveystarkastuksen hinta on 4000 euroa + alv sekä matkustuskustannukset.

Mikäli kuntanne on kiinnostunut Kuntatalouden terveystarkastuksesta, voitte olla yhteydessä Minnamaria Korhoseen.

tags
Minnamaria Korhonen

Minnamaria Korhonen

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2162, +358 50 513 4641
Vastuualueet
  • automatisoitu talousraportointi
  • kustannuslaskenta, palveluluokitus
  • tiedolla johtaminen
  • Kuntatalouden kuntotarkastus -tuote