Tuotteet talousjohtamisen tueksi

Kuntien tuottavuusvertailu

Kuntien tuottavuusvertailu

Kuntien tuottavuusvertailu mahdollistaa tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisen ikäihmisten, opetuksen ja teknisen toimen palveluista. Ikäihmisten palveluista mitataan: kotihoitoa, vanhainkotihoitoa, tehostettua palveluasumista ja vuodeosastojen pitkäaikaishoitoa. Opetuksessa mitataan: varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta. Teknisen toimen palveluista mitataan: katujen talvihoitoa, viheralueiden hoitoa, toimitilojen ylläpitoa sekä vesihuoltoa.

Tuottavuusvertailun menot katetaan käyttäjämaksuilla. Käyttäjämaksu vuodelle 2020 on enimmillään 2000 € (+ alv).

Lue lisää kuntien tuottavuusvertailusta: 
https://www.kuntaliitto.fi/talous/tuloksellisuus/kuntien-tuottavuusvertailu

tags