Kuntien tuottavuusvertailu

Kuntien tuottavuusvertailu

HUOM! Tuottavuusvertailu on päättynyt, eikä se enää kuulu Kuntaliiton tarjoamiin maksullisiin lisäpalveluihin, eivätkä tiedot enää päivity. Tämän sivun tietoja sekä tuottavuusvertailutyökalua voi kuitenkin hyödyntää yhä.

Kuntien tuottavuusvertailu mahdollistaa tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisen ikäihmisten, opetuksen ja teknisen toimen palveluista.

Ikäihmisten palveluista mitataan kotihoitoa, vanhainkotihoitoa, tehostettua palveluasumista ja vuodeosastojen pitkäaikaishoitoa

Opetuksessa mitataan varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta.

Teknisen toimen palveluista mitataan katujen talvihoitoa, viheralueiden hoitoa, toimitilojen ylläpitoa sekä vesihuoltoa.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista