Tiedolla johtamisen verkostohanke - tukee kuntia raportoinnin muutoksessa

Tijo 3 - Tiedolla johtaminen

 

Tutustu Tietojohtaminen kunnissa 2. seminaarin ohjelmaan ja luentomateriaaliin tästä. Seminaari pidettiin 30.9.2020. 

Vuodesta 2021 alkaen kunnat raportoivat taloustietonsa talousraportoinnin suositusten mukaisesti Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun.

Samaan aikaan kunnissa siirrytään tehtäväluokituksen mukaisesta taloustiedon raportoinnista palveluluokituksen mukaiseen raportointiin.

Verkostoprojekti avuksi muutosvaiheessa

FCG ja Kuntaliitto ovat rakentaneet tiedolla johtamisen verkostohankkeen eli Tijon. Hanke tukee kuntia automatisoituvan talousraportoinnin muutoksessa, palveluluokituksen haltuun ottamisessa ja talouden pitkäjänteisessä tasapainottamisessa. Keinoina ovat tuotteistus, ja taloustiedon automatisointi.

 Tuottavuutta, vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä voidaan parantaa mm.

 • ottamalla käyttöön uusia tapoja järjestää ja tuottaa ydinpalveluja
 • kehittämällä omaa toimintaa ja prosesseja
 • johtamalla tietoon perustuen.

 

Keskeiset näkökulmat

Tiedolla johtaminen on strateginen valinta

 • Toimintaympäristön muutokseen varautuminen ja tulevaisuuden ennakointi
 • Tietoon perustuva johtaminen ja päätöksenteko
 • Organisaation kehittäminen ja jatkuva uudistaminen

Toiminnan kehittäminen merkitsee parempia palveluita

 • Asiakaslähtöinen palveluiden tuotteistaminen
 • Palvelutoiminnan ja resurssien läpinäkyvyys
 • Tehokkaampi palvelutuotanto

Johdon raportoinnista päätöksenteon työkaluksi

 • Strategian, toiminnan ja talouden yhteys
 • Talous- ja toimintatietojen yhdistäminen ja automatisointi
 • Ajantasainen, luotettava, relevantti tieto käyttöön

 

Päämääränä ovat kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut kuntalaisille.

Toiminnan kehittäminen on mahdollista, kun  päätöksenteossa on käytettävissä luotettava ja ajantasaista tietoa omasta toiminnasta ja toimintaympäristöstä. 

Tijo-verkostohankkeen sisältö

 • Kuntatieto-ohjelman mukaisen talousraportoinnin ohjaus.
 • Strategisen talousjohtamisen sisäisen ja ulkoisen raportoinnin kehittämistuki.
 • Omien toimintatapojen ja -mallien suunnittelun ja käyttöönoton tuki osallistujakunnissa ja niiden levittäminen muihin kuntiin.
 • Kuntakohtainen räätälöity johdon konsultointi, jolla tuetaan ao. kunnan kehittämistä ja uudistumista.

Tijo verkostohankkeen hinta on 8 950 € + alv. Lisäksi laskutetaan konsultin/konsulttien matkakustannukset toteutuneiden kulujen mukaisesti.

 

Lisätietoja verkostohankkeesta antavat:

Kimmo Haapasalo
Projektijohtaja
FCG konsultointi: Johdon ja palvelujen konsultointi
p. 040 520 3020
kimmo.haapasalo@fcg.fi
 

Minnamaria Korhonen
Erityisasiantuntija
Kuntaliitto: kuntatalous
p. 050 513 4641
minnamaria.korhonen@kuntaliitto.fi

Verkostohankkeen esittelydiat

Tietojohtaminen kunnissa seminaarin 30.9.2020 ohjelma ja luentomateriaalit

Tietojohtaminen kunnissa seminaarin 25.3.2020 ohjelma ja luentomateriaalit

tags
Minnamaria Korhonen

Minnamaria Korhonen

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2162, +358 50 513 4641
Vastuualueet
 • kustannuslaskenta, palveluluokitus
 • Kuntatieto-ohjelma
 • tiedolla johtaminen
 • Kuntatalouden kuntotarkastus -tuote