KAUPSU Työpaja IV: Kaupunkiseutusuunnittelun ekologinen ja sosiaalinen ulottuvuus,

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Kunta
Helsinki / Teams
Tapahtumapaikka
Kuntatalo / Teams
Osoite
Toinen linja 14
Tapahtuman järjestäjä
Kuntaliitto

Tervetuloa Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit - vertaistuki ja hyvät käytännöt hankkeen työpajoihin!

Kuntaliiton, ympäristöministeriön ja MAL-verkoston yhteishankkeen tavoitteena on edistää ja tukea kaupunkiseudullista kehittämistä eri kokoisilla kaupunkiseuduilla.

Työpaja IV Kaupunkiseutusuunnittelun ekologinen ja sosiaalinen ulottuvuus, 30.11. klo 9-16, Helsinki Kuntatalo + TEAMS

 • Viherympäristö, ekologinen kestävyys ja kompensoiva maankäyttö, Jyväskylän kaupunkiseutu Mervi Vallinkoski, Anna Isopoussu ja Anne Laita & Joensuun kaupunkiseutu, Patrik Hämäläinen
 • Kaupunkiseutusuunnittelun sosiaalinen ulottuvuus, hyvinvointi ja arjen sujuvuus, Kuopion kaupunkiseutu, Tero Piippo & Joensuun kaupunkiseutu Patrik Hämäläinen & Helsingin kaupunkiseutu, Laura Malm-Grönroos

Lue lisää KAUPSU-hankkeesta kuntaliitto.fi/kaupsu

Hankkeen työpajoissa kuullaan kaupunkiseutusuunnittelun parhaita käytäntöjä yhdeksältä eri kaupunkiseudulta! Lisäksi pureudumme ja etsimme yhdessä ratkaisuja kaupunkiseutusuunnittelun haasteisiin.

Osallistu myös muihin KAUPSUn työpajoihin:

Työpaja I Vuorovaikutus ja osallistaminen kaupunkiseuduilla, 31.10. klo 9-12, Helsinki Kuntatalo + TEAMS

 • Kuntayhteistyö ja seudullisen tahtotilan nostattaminen, Kotka-Haminan kaupunkiseutu, Pauli Korkiakoski
 • Kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuudet ja osallistaminen, Tampereen kaupunkiseutu, Antti Lippo

Työpaja II Sidosryhmävuorovaikutus, elinvoimaisuus ja liikenne, 23.11. klo 9-16, Helsinki + TEAMS

 • Kaupunkiseutujen ja valtion välinen vuorovaikutus ja yhteistyö
 • Elinvoimaisuus ja elinkeinoyhteistyö, Lahden kaupunkiseutu, Niina Ahlfors & Kotka-Haminan kaupunkiseutu Pauli Korkiakoski
 • Saavutettavuus ja kestävä liikkuminen, Oulun kaupunkiseutu, Paula Paajanen & Turun kaupunkiseutu

Työpaja III Vaikutusten arviointi, seuranta, indikaattorit ja kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli, 28.11. klo 9-12, Helsinki Kuntatalo + TEAMS

 • Seuranta, Jussi Välimäki, Tampereen kaupunkiseutu
 • Vaikutusten arviointi ja indikaattorit, Leena Sirkjärvi ja Vilja Tähtinen, Helsingin kaupunkiseutu
 • Kaupunkiseutusuunnitelman pilotointi, Niina Ahlfors, Lahden kaupunkiseutu
 • Kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli, Jouko Järnefelt, Ubigu

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!