KAUPSU työpaja III: Vaikutusten arviointi, seuranta, indikaattorit ja kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki / Teams
Tapahtumapaikka
Kuntatalo / Teams
Osoite
Toinen linja 14
Tapahtuman järjestäjä
Kuntaliitto

Tervetuloa Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit - vertaistuki ja hyvät käytännöt hankkeen työpajoihin!

Kuntaliiton, ympäristöministeriön ja MAL-verkoston yhteishankkeen tavoitteena on edistää ja tukea kaupunkiseudullista kehittämistä eri kokoisilla kaupunkiseuduilla.

Työpaja III Vaikutusten arviointi, seuranta, indikaattorit ja kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli, 28.11. klo 9-12, Helsinki Kuntatalo + TEAMS

 • Seuranta, Jussi Välimäki, Tampereen kaupunkiseutu
 • Vaikutusten arviointi ja indikaattorit, Leena Sirkjärvi ja Vilja Tähtinen, Helsingin kaupunkiseutu
 • Kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli, Jouko Järnefelt, Ubigu

Lue lisää KAUPSU-hankkeesta kuntaliitto.fi/kaupsu

Hankkeen työpajoissa kuullaan kaupunkiseutusuunnittelun parhaita käytäntöjä yhdeksältä eri kaupunkiseudulta! Lisäksi pureudumme ja etsimme yhdessä ratkaisuja kaupunkiseutusuunnittelun haasteisiin.

Osallistu myös muihin KAUPSUn työpajoihin:

Työpaja I Vuorovaikutus ja osallistaminen kaupunkiseuduilla, 31.10. klo 9-12, Helsinki Kuntatalo + TEAMS

 • Kuntayhteistyö ja seudullisen tahtotilan nostattaminen, Kotka-Haminan kaupunkiseutu, Pauli Korkiakoski
 • Kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuudet ja osallistaminen, Tampereen kaupunkiseutu, Antti Lippo

Työpaja II Sidosryhmävuorovaikutus, elinvoimaisuus ja liikenne, 23.11. klo 9-16, Helsinki + TEAMS

 • Kaupunkiseutujen ja valtion välinen vuorovaikutus ja yhteistyö
 • Elinvoimaisuus ja elinkeinoyhteistyö, Lahden kaupunkiseutu, Niina Ahlfors & Kotka-Haminan kaupunkiseutu Pauli Korkiakoski
 • Saavutettavuus ja kestävä liikkuminen, Oulun kaupunkiseutu, Paula Paajanen & Turun kaupunkiseutu

Työpaja IV Kaupunkiseutusuunnittelun ekologinen ja sosiaalinen ulottuvuus, 30.11. klo 9-16, Helsinki Kuntatalo + TEAMS

 • Viherympäristö, ekologinen kestävyys ja kompensoiva maankäyttö, Jyväskylän kaupunkiseutu Mervi Vallinkoski, Anna Isopoussu ja Anne Laita & Joensuun kaupunkiseutu, Patrik Hämäläinen
 • Kaupunkiseutusuunnittelun sosiaalinen ulottuvuus, hyvinvointi ja arjen sujuvuus, Kuopion kaupunkiseutu, Tero Piippo & Joensuun kaupunkiseutu Patrik Hämäläinen & Helsingin kaupunkiseutu, Laura Malm-Grönroos
Tags
Mervi Hemminki

Mervi Hemminki

Asiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2375, +358 50 350 0131
Vastuualueet
 • maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen liittyvä avustaminen, kehittäminen ja edunvalvonta
 • maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusmenettelyyn liittyvä selvitys- ja kehittämistyö sekä kaupunkikehitys