Kuntien digitalisointiviikko 5.6

Digiviikko: Yhteinen tietopohja varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa - selvityksen esittely

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Kunta
Helsinki
Tapahtuman järjestäjä
Kuntaliitto

Yhteinen tietopohja varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa - selvityksen esittely

Kuntaliitto ja opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ovat käynnistäneet yhteistyön OKM hallinnon alalla asiakasrajapinnassa tarvittavien tietojen yhteentoimivuuden ja liikkuvuuden edistämiseksi. OKM:llä on jo käynnissä viitearkkitehtuurityö (https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM013:00/2022) varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen toimialoilla. Viitekehystyön osana aloitetaan syksyllä 2023 tiedon yhteentoimivuuden edistämiseen tähtäävä ohjelma, jossa tunnistetaan ja kuvataan kasvatuksen ja koulutuksen ydintiedot sekä laaditaan ohjeistus kansallisesti yhtenäisen tietoaineiston tuottamiseksi.

Kuntaliiton loppukeväästä alkanut työ kohdistuu varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa asiakkailta kerättävien tietojen yhdenmukaistamiseen. Selvitystyössä selvitetään tiedon lähteet ja luovuttamiset, mistä tiedot ovat saatavilla ja minkä tietojen tulisi liikkua eri nivelvaiheessa.  Työssä ei oteta kantaa kuntakohtaisesti kerättäviin tietoihin, vaan tavoite on kirkastaa, mitkä tiedot ovat kaikille yhteisiä eli niin sanotut ydintiedot.

Työ on käynnistynyt varhaiskasvatuksen asiakastiedoista ja kutsummekin kunnat mukaan keskustelemaan sen hetkisistä löydöksistä. 

klo 13.00 Tervetuloa - Jaana Jormanainen

klo 13.05-13.20 OKM Kaisa Kotomäki - Miten OKM edistävät seuraavien vuosien aikana kasvatus- ja koulutustiedon yhteentoimivuutta

klo 13.20-13.50 Varhaiskasvatuksen yhteisten tietojen tilanne ja yhteinen keskustelu

klo 13.50-14.00 Työn eteneminen ja yhteistyö kuntien kanssa

(ohjelmaan voi tulla vielä muutoksia)

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien digiviikko 3.-7.6.2024

Digiviikolla keskustellaan digitalisaatiosta erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta. Tarjolla on sekä live- että etätapaamisia.

Tutustu kuntien digiviikkoon.

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme