Snäppet svalare

Hållbarhetsforum: Alternativa energiformer

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Verkkokoulutus
Tapahtuma kaupunki
Online
Hinta (ilman ALV)
0.00€
Tapahtuman järjestäjä
Suomen Kuntaliitto

 

Save the date! 1 februari kl. 14-15.30 online. 

 

Program

Energiproduktionen förändras i Finland

En kort tillbakablick på de fem senaste åren och vad vi vet om investeringar i nya energiformer de närmaste åren.  

Marja Rankila, sakkunnig vid Finsk Energiindustri rf

Kommunerna är med och stöder ny energiproduktion

Blir Hangö Finlands solenergihuvudstad? Processen med att förhandla med entreprenörer och beslutsfattare kring planerna på Finlands största solkraftsetablering.

Denis Strandell, stadsdirektör

Kristinestad tar steget från stora vindkraftssatsningar till att planera för stora investeringar i solkraft och grön vätgas.

Mila Segervall, stadsdirektör

 

Tillfället är avgiftsfritt, men du behöver vara anmäld i vårt nätverk för att få deltagarlänken. 

Hållbarhetsforum är Kommunförbundets svenskspråkiga nätverk för hållbar utveckling i kommunerna. Nätverket samlar kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda som arbetar med och/eller är intresserade av hållbarhetsfrågor. 

 

Välkommen med! 

Emilia Mattsson

Emilia Mattsson Nortamo

Kehittämispäällikkö
Ruotsinkieliset asiat -yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2289, +358 50 598 8594
Vastuualueet
  • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien edunvalvonnan sekä palveluiden kehittäminen
  • kaksikielisyyden vahvistaminen Kuntaliiton kehitysprojekteissa
  • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien verkoston koordinointi sekä ruotsinkielisen neuvottelukunnan sihteeri
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista