Snäppet svalare

Hållbarhetsforum: Alternativa energiformer

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Verkkokoulutus
Kunta
Online
Hinta (ilman ALV)
0.00€
Tapahtuman järjestäjä
Suomen Kuntaliitto

 

Save the date! 1 februari kl. 14-15.30 online. 

 

Program

Energiproduktionen förändras i Finland

En kort tillbakablick på de fem senaste åren och vad vi vet om investeringar i nya energiformer de närmaste åren.  

Marja Rankila, sakkunnig vid Finsk Energiindustri rf

Kommunerna är med och stöder ny energiproduktion

Blir Hangö Finlands solenergihuvudstad? Processen med att förhandla med entreprenörer och beslutsfattare kring planerna på Finlands största solkraftsetablering.

Denis Strandell, stadsdirektör

Kristinestad tar steget från stora vindkraftssatsningar till att planera för stora investeringar i solkraft och grön vätgas.

Mila Segervall, stadsdirektör

 

Tillfället är avgiftsfritt, men du behöver vara anmäld i vårt nätverk för att få deltagarlänken. 

Hållbarhetsforum är Kommunförbundets svenskspråkiga nätverk för hållbar utveckling i kommunerna. Nätverket samlar kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda som arbetar med och/eller är intresserade av hållbarhetsfrågor. 

 

Välkommen med! 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista