Kuntaliiton webinaari EU:n ajankohtaisista ilmasto-, liikenne-, luonto- ja energia-aloitteista

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Kunta
Webinaari
Tapahtuman järjestäjä
Suomen Kuntaliitto

Työ EU:n Vihreän kehityksen ohjelman parissa jatkuu. Käynnissä on joukko erilaisia lainsäädäntöaloitteita, jotka vaikuttavat sekä suoraan kuntiin että siihen toimintaympäristöön, missä kunnat työtään tekevät. Tule kuulemaan ja keskustelemaan EU:n aloitteista ja niihin liittyvistä kysymyksistä.

Ohjelma:

Tervetulosanat
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikön johtaja Miira Riipinen

EU-päätöksenteko kuntien näkökulmasta
EU-asiantuntija Paula Kosunen

Katsaus kunnille ajankohtaisiin EU-lainsäädäntöhankkeisiin:

Ilmastopolitiikan kiristyneet tavoitteet ja niiden vaikutukset kansallisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin
Erityisasiantuntija Pauliina Jalonen

Net Zero Industry Act sekä EU:n kriittisiä raaka-aineita koskeva säädös
Johtava lakimies Marko Nurmikolu

Liikenteen vihreä siirtymä etenee monella EU-aloitteella, kuulumisia mm. TEN-T -asetuksen, jakeluinfra-asetuksen sekä ITS-direktiivin uudistuksista
Kehittämispäällikkö Johanna Vilkuna

EED, EPBD ja RED III - katsaus energiadirektiivien päivitystilanteeseen
Erityisasiantuntija Vesa Peltola

Yhdyskuntajätevesidirektiiviluonnoksen uudet typenpoistovaatimukset sekä jätevedenpuhdistuksen energiatehokkuusvaatimukset. Mikroepäpuhtauksien uuden puhdistusvelvoitteen tuottajavastuu sekä suurempien taajamien hulevesien hallinnan uudet velvoitteet.
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Paavo Taipale

Ennallistamisasetus 
Ympäristöpäällikkö Tommi Maasilta

Suomen EU-edustuston kommenttipuheenvuoro Brysselistä
Ympäristö- ja ilmastopolitiikan erityisasiantuntija Antonios Sfakiotakis

Linkki webinaariin