Kick-off webinaari kunnille maankäyttö- ja rakennuslain jatkouudistuksesta ja siihen kytketystä kunnossapitolain uudistuksesta

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumapaikka
Teams-webinaari
Tapahtuman järjestäjä
Suomen Kuntaliitto

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus jatkuu alueidenkäyttöä, maapolitiikkaa ja kaavojen toteuttamista koskevien pykälien osalta. Lisäksi kokonaisuuteen yhdistetään katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevan lain uudistaminen. 

Ympäristöministeriö on asettanut työhön kaksi työryhmää, joihin on edellisestä kierroksesta poiketen kutsuttu laajasti mukaan eri sidosryhmien edustajia. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kuntien näkökulmat tulevat uudistuksessa kattavasti huomioon otetuksi. Vain näin voidaan varmistaa yhdyskuntien suunnittelun, kehittämisen ja rakentamisen prosessien yhteen toimivuus.

Webinaarissa kerrotaan lakivalmistelun tilanteesta ja keskustellaan kaavoitukseen, maapolitiikkaan ja kaavojen toteuttamiseen sekä katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitoon liittyvistä lainsäädännön kehittämistarpeista.

Kick-off -webinaari kunnille  järjestetään teams-yhteydellä 9.1.2024 klo 9-11.00. Ilmoittaudu mukaan tästä.  Linkki webinaariin lähetetään ilmoittautuneille edellisenä päivänä.

Ohjelma

Tilaisuuden avaus: Lakikokonaisuus ja osallistumisen keinot / Miira Riipinen, johtaja, yhdyskunta ja ympäristö, Suomen Kuntaliitto 

Alueidenkäytön suunnittelu ja kuntien kannalta kriittiset kysymykset lakiuudistuksessa (alueidenkäyttölaki) / Anne Jarva, kehittämispäällikkö, maankäyttö ja kaavoitus, Suomen Kuntaliitto 

Kuntanäkökulmia kaavojen toteuttamista ja maapolitiikkaa koskevaan lakiuudistukseen (yhdyskuntakehittämislaki) / Tiina Hartman, kehittämispäällikkö, maapolitiikka, Suomen Kuntaliitto

Kadunpidon, hulevesien hallinnan ja kunnossapitolain sääntelyn uudistaminen (yhdyskuntarakentamislaki) / Paavo Taipale, yhdyskuntatekniikan päällikkö, Suomen Kuntaliitto

Kommenttipuheenvuoro / Kristiina Rinkinen, kaavoituspäällikkö, Lohjan kaupunki

Keskustelua ja osallistujien evästyksiä teemoihin

  

Lisäksi kuntien kaavoituksen, maapolitiikan, yhdyskuntarakentamisen ja kunnossapidon asiantuntijoille perustetaan Teams-työtila tiedostojen jakamiseen ja keskusteluun. Mikäli haluat antaa työpanoksesi ja ammattitaitosi alueidenkäyttölain, yhdyskuntakehittämislain ja yhdyskuntarakentamislain valmisteluun, lähetä sähköpostia anne.jarva(at)kuntaliitto.fi, tiina.hartman(at)kuntaliitto.fi tai paavo.taipale(at)kuntaliitto.fi

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tiina Hartman
+358 9 771 2176, +358 50 465 6557
Vastuualueet
  • Kuntien maapolitiikkaan ja maaomaisuuden hallintaan sekä kiinteistönmuodostus- ja kiinteistörekisteritehtäviin liittyvä edunvalvonta, palvelu ja kehittäminen.
  • Alan lainsäädäntöön ja ohjauskeinoihin vaikuttaminen ja lainsäädännön soveltamiseen liittyvä kuntien neuvonta sekä hyvien käytäntöjen edistäminen.