Tiedote, 

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Antti Lindtman Demokratiapäivän päätilaisuudessa 14.10.2014:

Hallitusohjelmaan vahva demokratianäkemys

(Kuntaliitto tiedottaa 14.10.2014) - Kunta on myös tulevassa sote-rakenteessa se yksikkö, joka parhaiten tuntee asukkaansa ja pystyy huolehtimaan kokonaisvaltaisesti hänen hyvinvoinnistaan. Demokratiaa ei voi unohtaa isojen uudistusten keskellä, sanoi Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman avatessaan Demokratiapäivän päätilaisuuden Kuntatalolla Helsingissä.

Lindtman odottaa seuraavan hallituksen ohjelmaan vahvaa näkemystä kansalaisten demokraattisen osallistumisen ja vaikuttamisen vahvistamiseksi.

- Käyttäjädemokratia ja paikalliset kumppanuudet nousevat nyt entistä tärkeämpään rooliin osallisuuden kanavina. Kunta on edelleen kansanvallan perusta, demokraattisesti toimiva paikallisyhteisö, joka rakentaa hyvinvointia ja elinvoimaa.

Lindtman pitää myönteisenä pyrkimyksiä vaalien ja äänestämisen kehittämiseksi entistä vaikuttavampaan suuntaan. Kuntaliitto tukee kuntavaalien siirtämistä kevääseen samoin kuin nettiäänestämisen kehittämistä.

- Jatkossa pitää edelleen pohtia, voisiko joitakin vaaleja yhdistää. Ruotsissahan myös kuntavaalit saavat yli 80 prosentin äänestysaktiivisuuden, kun samalla vaivalla voi äänestää sekä paikallis-, alue- että valtakunnallisissa vaaleissa.

Kuntaliiton antamassa lausunnossa esitetään, että neuvoa-antavia kansanäänestyksiä pitäisi sallia myös yleisten vaalien yhteydessä. Lindtman uskoo, että tämä voisi lisätä kiinnostusta myös yleisiä vaaleja kohtaan ja samalla madaltaisi kynnystä kysyä asukkailta mielipidettä erilaisista kunnan yhteisistä asioista.

- Demokratian toimivuus, läpinäkyvyys, luotettavuus ja hyvä johtaminen vahvistavat kansalaisyhteiskuntaa. Nyt on annettava kaikki tuki päätöksentekijöille niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla, jotta vaikeista ajoista ja isoista ratkaisuista selvitään yhteistä hyvää kohden. Erilaisista näkökulmista huolimatta tavoite on sama: luoda ja ylläpitää hyvää palvelua, elinvoimaa ja hyvinvointia kaikille, Lindtman sanoi.

Lisätietoja:

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman, 040 577 6255

 

Lisää aiheesta

Tagit