Tiedote, 

Ii palkittiin Suomen kylämyönteisimpänä kuntana

(Kuntaliitto tiedottaa 10.9.2015) Ii on palkittu vuoden 2015 kylämyönteisimpänä kuntana. Suomen Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry antoivat tunnustuksen torstaina 10.9. Kuntamarkkinoilla Helsingissä.

​Ii on maaseutumainen kunta, jossa on Iin, Olhavan ja Kuivaniemen alueilla yhteensä 15 kylää. Vajaan 10 000 asukkaan kunnan väkiluku lisääntyy kesäisin yli tuhannella vapaa-ajan asukkaalla. Iissä on hyvin otettu huomioon kylien kehittämisen tarpeet, ja kunta myöntää merkittävää toimintarahoitusta toiminnalle.

Vuonna 2007 toteutunut Iin ja Kuivaniemen kuntaliitos on toteutettu kylien kannalta hyvin. Kunnanvaltuustossa on edustus joka kylältä, kunnan toimivia palvelupisteitä ei ole vähennetty, ja Iissä on usealla kylällä vielä toimivat kyläkoulut. Kuntaliitoksen yhteydessä perustettiin Iin ja Kuivaniemen lähineuvostot paikallisen aktiivisuuden ja yhteisöjen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi.

Kunta myöntää huomattavia toimintaresursseja paikallisille kehittäjille. Lähineuvostoilla on käytettävissä 20 000 € vuodelle 2015 yleishyödyllisiin hankkeisiin. Vuodesta 2007 lähtien lähineuvostot ovat myöntäneet yhteensä 360 000 € iiläisille kylille kunnan omasta budjetista. Tämän lisäksi kunnassa on käytössä puskuriraha kyläyhdistyksille, jonka avulla yhdistykset saavat nollakorolla rahoituksen hankkeiden maksatuksen ajaksi. Iiläisiä kyliä palvelee Ii-instituutti-liikelaitos, josta iiläiset kylät voivat hakea kulttuuri-, liikunta-, nuorisotyö- ja tapahtuma-avustuksia. Kyläläiset kokevat tämän toiminnan parantavan huomattavasti elämänlaatua kylissä.

Uutta yhteistyötä kehitetään koko ajan. Iin kunta ja iiläiset kyläyhdistykset perustivat kylien neuvottelukunnan vuoden 2014 alussa. Neuvottelukunnan tarkoitus on käydä keskustelua ajankohtaisista asioista, saada koulutusta, jakaa kokemuksia, tehdä aloitteita ja syventää yhteistyötä eri kylä- ja asukasyhdistysten välillä. Tällä hetkellä käynnissä on myös valokuituliittymien myynti ja markkinointi koko kunnan alueelle. Kansalaistopisto toteuttaa kylien toiveesta erilaista ohjattua toimintaa ja kursseja kylillä. Tiedottaminen on tärkeä osa yhteistyötä, ja sitä hoitaa Iin kunnan kylien yhdyshenkilö. Tiedotteiden lisäksi myös sosiaalisen median kanavat kuten Facebook ja Twitter ovat käytössä.

Kunnan laatimissa strategioissa ja suunnitelmissa on otettu hyvin kyläläiset mukaan kuulemalla ja osallistamalla heitä. Strategioissa on huomioitu mm. kylien kestävä kehitys, hyvinvointi ja turvallisuusasiat. Kunnassa on käytössä uudentyyppisiä ratkaisuja lähipalveluiden tuotannossa paikallisyhdistysten kanssa. Kylätoimijat kehittävät kyliään monella tavalla ja vaikuttavat näin samalla myös koko kunnan myönteiseen kuvaan ja kehitykseen. Tämä tärkeä asia on kunnassa ymmärretty.

Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry myönsivät Kylämyönteisin kunta -palkinnon nyt viidennen kerran. Aiemmin tunnustus on luovutettu Rovaniemelle, Ilomantsille, Tammelalle ja Pudasjärvelle.

Lisätietoja:
Iin kunta, kunnanjohtaja Ari Alatossava, p. 040 567 6700
Suomen Kuntaliitto, erityisasiantuntija Taina Väre, pienkunta-asiat ja maaseudun kehittäminen, p. 050 462 7279
Suomen Kylätoiminta ry:n puheenjohtaja Eero Uusitalo, p. 040 541 9916