Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina:

Kaupunkiseutujen voimavarat valjastettava työllisyyden ja elinvoiman edistämiseen

Timo Reina

(Kuntaliitto tiedottaa 12.10.2016) – Kaupunkiseuduille ja kunnille tulee luoda nopeasti vahva rooli sekä antaa aidot työkalut alueensa elinvoiman vahvistamiseen ja työllisyyden edistämiseen. Valtiovetoinen työllisyyspolitiikan toimeenpano TE-hallintoineen ei riitä vastaamaan kasvavan, pitkittyvän ja rakenteellisen työttömyyden ongelmaan, sanoi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina valtakunnallisessa työllisyysfoorumissa Tampereella 12. lokakuuta.

Valmisteilla oleviin alueellisiin työllisyyskokeiluihin on ilmoittautunut kuusi kaupunkiseutua eli Tampere, Oulu, Turku, Kuopio, Pori ja Rovaniemi. Maakunnallisia kokeiluja on kolme. Kokeiluihin haluaa osallistua yhteensä yli 80 kuntaa.

– Nämä alueet ovat erinomainen pohja rohkealle etenemiselle ja kokeilukulttuurin vahvistamiselle työllisyyden hoidossa. Koska kunnat osallistuvat merkittävällä summalla työttömyyden aiheuttamiin välittömiin ja välillisiin kustannuksiin, on niillä myös intressi työllisyyden hoitamiseen. Ongelma on siinä, että monet työkalut, kuten toimivalta, resurssit sekä oikeus käyttää URA-tietojärjestelmiä, ovat nyt valtion TE-hallinnon puolella, Reina sanoi.

Kuntien kokoava viranomaisrooli tunnistettava kasvupalvelu-uudistuksessa

Tulevassa maakuntauudistuksessa on tarkoitus koota nykyiset ELY-keskusten ja TE-toimistojen hoitamat työ- ja elinkeinopalvelut uudistetuiksi julkisiksi kasvupalveluiksi. Niiden järjestämisvastuu olisi maakunnalla ja tuottajina voisivat olla yksityiset yhtiöt, julkisomisteiset yhtiöt sekä kolmannen sektorin toimijat.

– Samalla maakunnille ja kunnille, erityisesti suurimmille kaupunkiseuduille, tulee luoda mahdollisuus toteuttaa kasvupalvelujen toimeenpano alueelliset erityispiirteet huomioiden esimerkiksi sopimusperusteisesti, Reina totesi.

Reina korosti, että kuntien on saatava toimia koordinaattorin ja kokoajan roolissa yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnassa. Kuntien tulee voida viranomaisina ottaa vastuuta myös kasvupalveluihin ja työllistämiseen liittyvien viranomaistehtävien toteuttamisesta.

– Tämä korostuu työllisyyspalveluissa, joissa erityisesti kaupunkiseuduilla lisäarvoa tuo mahdollisuus yhdistää nykyisiä TE-toimistojen työllisyyspalveluja ja kuntien työllistymistä tukevia toimia asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman vaikuttaviksi kokonaisuuksiksi. Siksikin kuntien roolia tulisi vahvistaa, ei marginalisoida.

Reina muistutti, että kuntien kontolla on tulevaisuudessakin keskeisesti maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen, kotouttamiseen, koulutukseen ja osaamisen vahvistamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan liittyvät toimet. Ilman niitä tehokas työllisyyden ja elinvoiman vahvistaminen hoito ei ole mahdollista.

– On myös selvää, että yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluntuottajia tarvitaan yhä enemmän kasvupalveluissa. Mutta samalla on varottava, ettei järjestäjä-tuottaja -mallia ja siihen kytkeytyvää puhdasoppista markkinamekanismia yritetä viedä liian pitkälle liian nopeasti.

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 040 555 8458

Tagit